Bilimsel Program

Detaylı Arama için Tıklayınız

29/10/2019

SALON 1 / Oturum 1 29.10.2019 09:00 - 10:00 Oturum Başkanı Assist. Prof. Dr. Ali fuat YALÇIN
20191033 YETİŞKİNLERDE SIFATLARA DAYALI KİŞİLİK ÖZELLİKLERİ, OTOMATİK DÜŞÜNCELER VE YAŞAM DOYUMLARININ İNCELENMESİ Assist. Prof. Dr. ALİ FUAT YALÇIN Assist. Prof. Dr. ALİ FUAT YALÇIN, Graduate Student BETÜL KARAMAN
20191008 LOVE STYLES AS PREDİCTORS OF SOCİAL MEDİA ADDİCTİON AMONG UNİVERSİTY STUDENTS Assist. Prof. Dr. BEGÜM SATICI Assist. Prof. Dr. BEGÜM SATICI
20191419 2015 PISA SONUÇLARINA GÖRE İLK 5 VE SON 5 ÜLKELERİNİN EĞİTİM SİSTEMLERİNİN BAZI PARAMETRELERE GÖRE İNCELENMESİ PHD Student BURAK GÜNER Prof. Dr. ERCAN YILMAZ, PHD Student BURAK GÜNER
20191034 REHBERLİK VE PSİKOLOJİK DANIŞMANLIK ÖĞRENCİLERİNİN AKADEMİK ÖZ – YETERLİK DÜZEYLERİ İLE EĞİTİM STRESİ VE AKADEMİK KONTROL ODAĞI ARASINDAKİ İLİŞKİNİN İNCELENMESİ Assist. Prof. Dr. ALİ FUAT YALÇIN Assist. Prof. Dr. ALİ FUAT YALÇIN, Graduate Student DİLNOZA MAMAYUSUPOVA
SALON 1 / Oturum 2 29.10.2019 10:10 - 11:10 Oturum Başkanı Assoc. Prof. Dr Muhittin ÇALIŞKAN
20191137 ÖĞRETMENLERE YÖNELİK HAZIRLANAN “ÖLÇME VE DEĞERLENDİRMEDE EĞİTİMİ” PROGRAMININ GELİŞTİRİLMESİ VE DEĞERLENDİRİLMESİ Assist. Prof. Dr. ERSİN TÜRE Assist. Prof. Dr. ERSİN TÜRE
20191162 ACTION RESEARCH ARTICLES ON EDUCATION IN TURKEY Assoc. Prof. Dr MUHİTTİN ÇALIŞKAN Assoc. Prof. Dr MUHİTTİN ÇALIŞKAN, Assist. Prof. Dr. HÜSEYİN SERÇE
20191184 DETERMİNİNG THE STATUS OF PREFERENCE OF ELEMENTARY STUDENT PARENTS FOR ELECTİVE INFORMATİON TECHNOLOGİES AND SOFTWARE COURSES Assist. Prof. Dr. ŞEMSEDDİN GÜNDÜZ Assist. Prof. Dr. ŞEMSEDDİN GÜNDÜZ
20191031 TÜRKİYE'DE AİLE İÇİ ŞİDDET KOINUSUNDA YAPILAN LİSANSÜSTÜ TEZLERİN İNCELENMESİ Assist. Prof. Dr. ALİ FUAT YALÇIN Assist. Prof. Dr. ALİ FUAT YALÇIN, Teacher ÖZLEM BELEN
SALON 1 / Oturum 3 29.10.2019 11:20 - 12:20 Oturum Başkanı Assoc. Prof. Dr FATİH USLU
20191012 THE ROLE OF EUROPEAN UNION MEMBERSHIP IN DEMOCRATIZATION PROCESS OF CANDIDATE STATES: EXAMPLE OF TURKEY Instructor ANIL ÇAĞLAR ERKAN Instructor ANIL ÇAĞLAR ERKAN
20191079 “HAÇLI” TERİMİNİN KÖKENİ VE İFADE ETTİĞİ ANLAMLAR Assist. Prof. Dr. EMRULLAH KALELİ Assist. Prof. Dr. EMRULLAH KALELİ
20191163 ENERJİ JEOPOLİTİĞİNDE DOĞU AKDENİZ’İN DE ÖTESİ: NİL HAVZASI Instructor ANIL ÇAĞLAR ERKAN Instructor ANIL ÇAĞLAR ERKAN, Assist. Prof. Dr. AYÇA EMİNOĞLU
20191363 MANAVGAT KARAVCA MAHALLESİ SAKİNLERİNİN YAKIN ÇEVREDEKİ MİLLİ KÜLTÜR ÖĞELERİNE YÖNELİK GÖRÜŞLERİ Graduate Student GÜLSÜM BEZCİ Graduate Student GÜLSÜM BEZCİ, Assoc. Prof. Dr FATİH USLU
20191063 KONAKLAMA KAPASİTESİNİN ETKİN KULLANIMI AÇISINDAN DESTİNASYONLARIN DEĞERLENDİRİLMESİ Research Assist SİMGE ŞALVARCI Assoc. Prof. Dr RAMAZAN GÖRAL, Research Assist SİMGE ŞALVARCI
SALON 1 / Oturum 4 29.10.2019 16:00 - 17:00 Oturum Başkanı Prof. Dr. Aynur Elhan NAYİR
20191044 TURİZM EĞİTİMİ ALAN ÖĞRENCİLERİN KARİYER TERCİHİNİN TURİZM ALGISI ÜZERİNE ETKİSİ: SELÇUK ÜNİVERSİTESİ ÖRNEĞİ Research Assist SİMGE ŞALVARCI Research Assist SİMGE ŞALVARCI, Instructor ESİN CEYLAN
20191029 BEDENSEL ENGELLİ BİREYLERİN SOSYAL YAŞANTILARINDA MÜZİK ETKİNLİKLERİNE KATILMA DURUMLARININ İNCELENMESİ (KONYA İLİ ÖRNEĞİ) Instructor YAKUP AKSOY Instructor YAKUP AKSOY, Prof. Dr. AYNUR ELHAN NAYİR
20191036 ZÜLFÜ LİVANELİ’İN SERENAD ROMANINDA KİMLİK VE AİDİYET İMGELERİ Assist. Prof. Dr. HATİCE BUDAK Assist. Prof. Dr. HATİCE BUDAK
20191047 HABER SİTELERİNDE İNFOGRAFİK KULLANIMI VE TASARIM ÖNERİLERİ Instructor Dr. VOLKAN YAVUZ Instructor Dr. VOLKAN YAVUZ
20191377 OKULÖNCESİ EĞİTİM KURUMUNA DEVAM EDEN ÇOCUKLARA VERİLEN BESLENME VE HİJYEN EĞİTİMİNİN ÇOCUKLARIN BİLGİLERİ ÜZERİNE ETKİSİ Other FATMA SARE TAŞTEPE Other FATMA SARE TAŞTEPE, Other YEŞİM ŞALCIOĞLU, Other RABİA DURNA, Other ENİSE KOCA, Other ASLI KARAKAYALI, Prof. Dr. DİDEM ÖNAY DERİN
SALON 1 / Oturum 5 29.10.2019 17:10 - 18:10 Oturum Başkanı Prof. Dr. Füsun Gülderen Alacapınar
20191006 ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME DERSİNİN ETKİLİLİĞİNE İLİŞKİN ÖĞRENCİ GÖRÜŞLERİ Prof. Dr. FÜSUN GÜLDEREN ALACAPINAR Prof. Dr. FÜSUN GÜLDEREN ALACAPINAR
20191048 KARARSIZLIĞIN BAZI SOSYO-DEMOGRAFİK DEĞİŞKENLERLE İLİŞKİSİ Assist. Prof. Dr. İZZET PARMAKSIZ Assist. Prof. Dr. İZZET PARMAKSIZ
20191132 INVESTIGATION OF STEM APPLICATIONS’ EFFECT ON TEACHING PRESSURE SUBJECTS Assoc. Prof. Dr IMRAN ORAL Assoc. Prof. Dr IMRAN ORAL, Teacher AHMET TURAN ALP
20191135 EXAMİNATİON OF ACADEMİC SELF-EFFİCACY OF EDUCATİON FACULTY STUDENTS İN TERMS OF VARİOUS VARİABLES Assist. Prof. Dr. SÜLEYMAN ALPASLAN SULAK Assist. Prof. Dr. SÜLEYMAN ALPASLAN SULAK
20191175 THE EFFECT OF GENDER ON ATTİTUDE TOWARDS TECHNOLOGY AND PHYSİCS SUCCESS Teacher SULEYMAN ATAYEV Assoc. Prof. Dr IMRAN ORAL, Teacher SULEYMAN ATAYEV, Prof. Dr. HATİCE GUZEL
SALON 1 / Oturum 6 29.10.2019 18:20 - 19:20 Oturum Başkanı Prof. Dr. Ahmet Kağan KARABULUT
20191106 EVALUATİON OF THE EFFİCİENCY OF THE PRACTİCAL STUDY OF ANATOMY DİSSECTİON WORKSHOP AT SELCUK UNİVERSİTY FACULTY OF MEDİCİNE Expert Dr. MEHMET CENGİZ TATAR Expert Dr. MEHMET CENGİZ TATAR, Instructor BÜŞRA PİRİNÇ, Research Assist AYŞE GAMZE ÖZCAN, Assoc. Prof. Dr ZELİHA FAZLIOĞULLARI, Prof. Dr. NADİRE DOĞAN, Prof. Dr. AHMET KAĞAN KARABULUT
20191092 EVALUATİON OF THE STRAİGHT SİNUS ANATOMY BY MAGNETİC RESONANCE VENOGRAPHY Graduate Student MURAT İNCİ Graduate Student MURAT İNCİ, Assoc. Prof. Dr ZELİHA FAZLIOĞULLARI, Assoc. Prof. Dr ALAADDİN NAYMAN, Prof. Dr. NADİRE ÜNVER DOĞAN, Prof. Dr. AHMET KAĞAN KARABULUT
20191107 CRANİOSYNOSTOSİS: A CASE REPORT Expert Dr. MEHMET CENGİZ TATAR Expert Dr. MEHMET CENGİZ TATAR, Assoc. Prof. Dr MEHMET ÖZTÜRK, Prof. Dr. AHMET KAĞAN KARABULUT, Assoc. Prof. Dr ZELİHA FAZLIOĞULLARI, Prof. Dr. NADİRE ÜNVER DOĞAN
SALON 2 / Oturum 7 29.10.2019 10:10 - 11:10 Oturum Başkanı Assist. Prof. Dr. Alev YILDIRIM KESKİN KESKİN
20191171 THE USE OF MOBILE APPLICATIONS IN DIABETIC FOOT EDUCATION Assist. Prof. Dr. ALEV YILDIRIM KESKİN Assist. Prof. Dr. ALEV YILDIRIM KESKİN, Instructor ÇİĞDEM BERK ÖZCAN
20191220 MYOCARDIAL BRIDGES: THREE AUTOPSY CASES Research Assist BETÜL SEVİNDİK Research Assist MELİKŞAH RAŞİT DEMİRCAN, Research Assist BETÜL SEVİNDİK, Prof. Dr. KAMİL HAKAN DOĞAN, Prof. Dr. NADİRE ÜNVER DOĞAN
20191176 EFFECTS OF COMPASSİON FATIGUE ON PATIENT CARE IN NURSES Assist. Prof. Dr. ALEV YILDIRIM KESKİN Assist. Prof. Dr. ALEV YILDIRIM KESKİN, Instructor ÇİĞDEM BERK ÖZCAN
20191219 INCOMPLETE HORIZONTAL FISSURE IN THE RIGHT LUNG: TWO AUTOPSY CASES Research Assist BETÜL SEVİNDİK Research Assist BETÜL SEVİNDİK, Research Assist MELİKŞAH RAŞİT DEMİRCAN, Prof. Dr. NADİRE ÜNVER DOĞAN, Prof. Dr. KAMİL HAKAN DOĞAN
SALON 2 / Oturum 8 29.10.2019 11:20 - 12:20 Oturum Başkanı Assoc. Prof. Dr Naim Suleyman TING
20191050 A NEW SWITCHED-CAPACITOR PWM DC-DC BOOST CONVERTER Assist. Prof. Dr. YAKUP SAHIN Assist. Prof. Dr. YAKUP SAHIN, Assoc. Prof. Dr NAİM SULEYMAN TING
20191053 DESIGN AND SIMULATION A NON-ISOLATED INTERLEAVED BIDIRECTIONAL DC-DC CONVERTER Assoc. Prof. Dr NAİM SULEYMAN TING Assoc. Prof. Dr NAİM SULEYMAN TING, Assist. Prof. Dr. YAKUP SAHIN
20191052 A NEW DC-DC BOOST CONVERTER WITH TWO INPUT SUPPORTED BY ULTRACAPACITOR FOR ELECTRICAL VEHICLES Assoc. Prof. Dr NAİM SULEYMAN TING Assoc. Prof. Dr NAİM SULEYMAN TING, Assist. Prof. Dr. YAKUP SAHIN
20191051 DESIGN OF A NEW BIDIRECTIONAL DC-DC CONVERTER Assist. Prof. Dr. YAKUP SAHIN Assist. Prof. Dr. YAKUP SAHIN, Assoc. Prof. Dr NAİM SULEYMAN TING
20191049 THE SECOND LAW OF THERMODYNAMIC EVALUATION OF SINGLE PHASE FLOW IN SMOOTH AND ENHANCED TUBES Assist. Prof. Dr. ALİ CELEN Assist. Prof. Dr. ALİ CELEN
SALON 2 / Oturum 9 29.10.2019 16:00 - 17:00 Oturum Başkanı Assist. Prof. Dr. Gülçin ALGAN ÖZKÖK
20191208 A LOCAL DESSERT İN KIBRISCIK COUNTY OF BOLU: HOSMERIM Assist. Prof. Dr. GÜLÇİN ALGAN ÖZKÖK Assist. Prof. Dr. GÜLÇİN ALGAN ÖZKÖK, Assist. Prof. Dr. SEDA YALÇIN
20191172 DESCRIPTION OF DIGITAL STORY IN NURSING EDUCATION Instructor ÇİĞDEM BERK ÖZCAN Instructor ÇİĞDEM BERK ÖZCAN, Assist. Prof. Dr. ALEV YILDIRIM KESKİN
20191170 EVALUATION OF PAIN FEAR Instructor ÇİĞDEM BERK ÖZCAN Instructor ÇİĞDEM BERK ÖZCAN, Assist. Prof. Dr. ALEV YILDIRIM KESKİN
SALON 2 / Oturum 10 29.10.2019 17:10 - 18:10 Oturum Başkanı Prof. Dr. Sakine YALÇIN
20191169 THE EFFECT OF SURGICAL SMOKE ON HEALTH EMPLOYEES Instructor ÇİĞDEM BERK ÖZCAN Instructor ÇİĞDEM BERK ÖZCAN
20191131 USAGE OF BENTONITE TO IMPROVE EGG SHELL QUALITY Prof. Dr. SAKİNE YALÇIN Prof. Dr. SAKİNE YALÇIN, Prof. Dr. E. EBRU ONBAŞILAR
20191093 THE EFFECTS OF MELATONİN SUPPLEMENTATİON ON RETİNAL SIRT-1 LEVELS İN OLD FEMALE RATS WİTH DİABETİC Research Assist NİLÜFER AKGÜN ÜNAL Graduate Student ADEM ATACAK, Research Assist NİLÜFER AKGÜN ÜNAL, Research Assist SALTUK BUĞRA BALTACI, Research Assist ÖMER ÜNAL, Prof. Dr. RASİM MOĞULKOÇ, Prof. Dr. ABDULKERİM KASIM BALTACI
20191122 EFFECTS OF TANNIC ACID ON INTESTINAL HEALTH AND MICROFLORA Prof. Dr. SUZAN YALÇIN Prof. Dr. SUZAN YALÇIN
SALON 2 / Oturum 11 29.10.2019 18:20 - 19:20 Oturum Başkanı Prof. Dr. Nadire ÜNVER DOĞAN
20191254 COMMUNİTY-BASED MEDİCAL PRACTİCE PERFORMED WİTH MEDİCAL STUDENTS Prof. Dr. NADİRE ÜNVER DOĞAN Prof. Dr. NADİRE ÜNVER DOĞAN
20191121 DIETARY THYME SUPPLEMENTATION REDUCES EGG LIPID OXIDATION Prof. Dr. SUZAN YALÇIN Prof. Dr. SUZAN YALÇIN, Prof. Dr. E. EBRU ONBAŞILAR
20191089 THE EFFECT OF ISCHAEMİA-REPERFUSİON ON RAT OVARİAN TİSSUE: THE ROLE OF 3’,4’-DİHYDROXYFLAVONOL (DİOHF) Research Assist DERVİŞ DAŞDELEN Other ELİF SENA AĞARTAN, Prof. Dr. RASİM MOĞULKOÇ, Research Assist DERVİŞ DAŞDELEN, Prof. Dr. ABDULKERİM KASIM BALTACI, Assoc. Prof. Dr ESMA MENEVŞE, Prof. Dr. MUSTAFA CİHAT AVUNDUK, Research Assist SALTUK BUĞRA BALTACI
20191128 IN-OVO FEEDING OF IRON IMPROVES EMBRIYONIC HEALTH AND HATCHABILITY Prof. Dr. SAKİNE YALÇIN Prof. Dr. SAKİNE YALÇIN, Prof. Dr. S. SONGÜL YALÇIN
SALON 3 / Oturum 12 29.10.2019 09:00 - 10:00 Oturum Başkanı Assist. Prof. Dr. Ömer YILMAZ
20191041 İSLAM HUKUKUNDA BÜLÛĞUN ŞARTI Assist. Prof. Dr. ÖMER YILMAZ Assist. Prof. Dr. ÖMER YILMAZ
20191070 TOPLUMUMUZDA MEVCUT OLAN ASTROLOJİ İNANCININ İSLAM’DA YERİ PHD Student ŞERİFE ÖZKETEN PHD Student ŞERİFE ÖZKETEN
20191042 RUM SÛRESİNİN OTUZDOKUZUNCU ÂYETİ ÇERÇEVESİNDE RİBÂ Assist. Prof. Dr. ÖMER YILMAZ Assist. Prof. Dr. ÖMER YILMAZ
SALON 3 / Oturum 13 29.10.2019 10:10 - 11:10 Oturum Başkanı Prof. Dr. Emel ARSLAN
20191201 ÇALIŞAN ANNELERİN YETERSİZLİK DURUMLARININ İNCELENMESİ Research Assist RASİM BABAHANOĞLU Research Assist RASİM BABAHANOĞLU, Student HİLAL AYTAR
20191035 OKUL ÖNCESİ EĞİTİMİNDE WALDORF YAKLAŞIMI Instructor ZEYNEP APAYDIN DEMİRCİ Instructor ZEYNEP APAYDIN DEMİRCİ, Prof. Dr. EMEL ARSLAN
20191202 ÖĞRENCİLERİN MADDE BAĞIMLILARINA YÖNELİK ALGILARI Research Assist RASİM BABAHANOĞLU Research Assist RASİM BABAHANOĞLU
20191040 OKUL ÖNCESİ DÖNEMDEKİ ÇOCUKLARIN DUYGU DÜZENLEME VE KİŞİLERARASI PROBLEM ÇÖZME BECERİLERİNİN İNCELENMESİ Instructor ZEYNEP APAYDIN DEMİRCİ Instructor ZEYNEP APAYDIN DEMİRCİ, Prof. Dr. EMEL ARSLAN, Research Assist MERVE TEMEL
20191426 ROMAN ÇOCUKLARA VERİLEN SANAT EĞİTİMİ PROGRAMININ ÇOCUKLARIN YARATICILIĞINA ETKİSİ Assist. Prof. Dr. CANAN YILDIZ ÇİÇEKLER Assist. Prof. Dr. CANAN YILDIZ ÇİÇEKLER, Prof. Dr. NERİMAN ARAL
SALON 3 / Oturum 14 29.10.2019 11:20 - 12:20 Oturum Başkanı Assoc. Prof. Dr Ali ÜNAL
20191241 LİSE ÖĞRENCİLERİNİN MESLEKİ KİŞİLİK TİPLERİ İLE MESLEK SEÇİMLERİ Graduate Student NAZİFE ŞENER Graduate Student NAZİFE ŞENER
20191256 İLKOKUL 4. SINIF ÖĞRENCİLERİNİN BİLİMSEL YARATICILIK DÜZEYLERİNİN İNCELENMESİ Teacher FATMA SEHER KILINÇ Assist. Prof. Dr. MUHAMMET ÖZDEN, Teacher FATMA SEHER KILINÇ
20191252 ÖĞRETMENLERİN OKUL YÖNETİCİSİ OLMAK İSTEMEME NEDENLERİNİN İNCELENMESİ Assoc. Prof. Dr ALİ ÜNAL Assoc. Prof. Dr ALİ ÜNAL, Teacher SELÇUK DEMİRKAPI
20191288 SINIF ÖĞRETMENİ ADAYLARININ YARATICI DÜŞÜNME EĞİLİMLERİNİN İNCELENEMSİ Research Assist EMİR YEGANEH Assist. Prof. Dr. HÜSEYİN POLAT, Research Assist EMİR YEGANEH
20191189 MESLEK DERSLERİ ÖĞRETMENLERİ VE KÜLTÜR DERSLERİ ÖĞRETMENLERİNİN BİRBİRLERİNE YÖNELİK ALGILARI Teacher OKTAY KARAKAŞ Teacher OKTAY KARAKAŞ, Assoc. Prof. Dr ATİLA YILDIRIM
SALON 3 / Oturum 15 29.10.2019 16:00 - 17:00 Oturum Başkanı Assoc. Prof. Dr Imran Oral
20191105 THE IMPACT OF COMPUTER-ASSİSTED ACTİVİTİES ON STUDENT ACHİEVEMENT İN PHYSİCS TEACHİNG Teacher SULEYMAN ATAYEV Assoc. Prof. Dr IMRAN ORAL, Teacher SULEYMAN ATAYEV, Prof. Dr. HATİCE GUZEL
20191125 REASONS FOR THE STUDENTS TO CHOOSE TEACHİNG PROFESSİON Assist. Prof. Dr. SÜLEYMAN ALPASLAN SULAK Assist. Prof. Dr. SÜLEYMAN ALPASLAN SULAK
20191129 INVESTIGATING THE EFFECT OF MULTIPLE-INTELLIGENCES THEORY APPLICATIONS ON PHYSICS SUCCESS: A CASE OF FATIH PROJECT Assoc. Prof. Dr IMRAN ORAL Assoc. Prof. Dr IMRAN ORAL, Teacher AYSE NUR TASCİ
20191251 ÖĞRENEN ORGANİZASYON DİSİPLİNLERİNDEN KİŞİSEL USTALIĞIN ÖĞRETMEN ALGILARINA GÖRE İNCELENMESİ Assoc. Prof. Dr ALİ ÜNAL Assoc. Prof. Dr ALİ ÜNAL, PHD Student KHEYRANSA BABİRZADE
20191398 TÜRK DIŞ POLİTİKASINDA DİJİTAL SAĞLIK DİPLOMASİSİ: YERYÜZÜ DOKTORLARI ÖRNEĞİ Research Assist EMRAH BUDAK BUDAK Research Assist EMRAH BUDAK BUDAK
SALON 3 / Oturum 16 29.10.2019 17:10 - 18:10 Oturum Başkanı Assist. Prof. Dr. Abdullah SÜRÜCÜ
20191197 BİREYLE PSİKOLOJİK DANIŞMA UYGULAMASI DERSİNE İLİŞKİN ÖĞRENCİ GÖRÜŞLERİ Assist. Prof. Dr. ABDULLAH SÜRÜCÜ Assist. Prof. Dr. ABDULLAH SÜRÜCÜ, Assoc. Prof. Dr ATİLA YILDIRIM
20191217 MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI KİTAP YAZIM KOMİSYONYARI TARAFINDAN GÜZEL SANATLAR LİSELERİ İÇİN HAZIRLANAN “ÇALGI EĞİTİMİ KANUN” DERS KİTAPLARININ İNCELENMESİ Teacher ÖZGÜR YAKINLAR Teacher ÖZGÜR YAKINLAR
20191232 YABANCILARA TÜRKÇE ÖĞRETİMİ ALANINDA HAZIRLANAN LİSANSÜSTÜ TEZLER ÜZERİNE BİR İNCELEME Expert SİBEL YILMAZ Expert SİBEL YILMAZ
20191229 YABANCI DİL OLARAK TÜRKÇE ÖĞRENENLERİN YAZILI ANLATIMLARI VE BUNLARDA SIFAT-FİİL KULLANIMLARI ÜZERİNE BİR İNCELEME Expert SİBEL YILMAZ Expert SİBEL YILMAZ, Assist. Prof. Dr. MEVLÜT GÜLMEZ
SALON 3 / Oturum 17 29.10.2019 18:20 - 19:20 Oturum Başkanı Prof. Dr. Muhittin Dinç
20191323 KELİME İLİŞKİLENDİRME TESTİ (KİT) KULLANILARAK BİYOLOJİ ÖĞRETMEN ADAYLARININ EVRİME YÖNELİK BİLİŞSEL YAPILARI VE KAVRAM YANILGILARININ TESPİTİ Assoc. Prof. Dr SELDA KILIÇ Assoc. Prof. Dr SELDA KILIÇ
20191349 NEPETA FİSSA C.A. MEYER’İN (LAMİACEAE) GÖVDE VE YAPRAK ANATOMİSİ Prof. Dr. MUHİTTİN DİNÇ Prof. Dr. MUHİTTİN DİNÇ, Assist. Prof. Dr. SÜLEYMAN DOĞU
20191324 PEDAGOJİK FORMASYON ÖĞRENCİLERİNİN ÇEVRE SORUNLARI İLE İLGİLİ ALGILARI Assoc. Prof. Dr SELDA KILIÇ Assoc. Prof. Dr SELDA KILIÇ
20191352 MUSCARİ AZUREUM FENZL (HYACİNTHACEAE) İN ANATOMİK KARAKTERLERİ Assist. Prof. Dr. SÜLEYMAN DOĞU Assist. Prof. Dr. SÜLEYMAN DOĞU, Prof. Dr. MUHİTTİN DİNÇ
20191186 ÖRGÜTSEL SESSİZLİĞİN ÖĞRETMENLERİN İNTİKAM EĞİLİMLERİNE ETKİSİ Teacher OKTAY KARAKAŞ Teacher OKTAY KARAKAŞ, Prof. Dr. ERCAN YILMAZ, Assoc. Prof. Dr ATİLA YILDIRIM
SALON 4 / Oturum 18 29.10.2019 10:10 - 11:10 Oturum Başkanı Prof. Dr. Abdulkerim Kasim BALTACI
20191391 THE RELATIONSHIP OF HORMONES AND VITAMINS WITH SEMEN PARAMETERS AND SPERM MORPHOLOGICAL ABNORMALITIES Research Assist MERVE SOLMAZ Assist. Prof. Dr. DUYGU DURSUNOĞLU, Research Assist MERVE SOLMAZ, PHD Student RUKİYE ERDOĞAN, Assist. Prof. Dr. NEJAT ÜNLÜKAL
20191245 MORPHOLOGİCAL CHARACTERİZATİON AND RELATİONSHİPS BETWEEN HYBRİDS AND PARENTS İN PELARGONİUM Dr. OZGUL KARAGUZEL Dr. OZGUL KARAGUZEL
20191116 ANATOMİCAL PATHOLOGY EXHİBİTİON İN BURSA HEALTH HİSTORY MUSEUM Research Assist EKREM SOLMAZ Research Assist EKREM SOLMAZ, Assoc. Prof. Dr ZELİHA FAZLIOĞULLARI
20191115 REVİEW OF THE CHAPTER ON CRANİAL NERVES İN TASHRİH AL-ABDAN MİN AL-TİBB Research Assist EKREM SOLMAZ Research Assist EKREM SOLMAZ, Assoc. Prof. Dr ZELİHA FAZLIOĞULLARI
20191301 ELECTRON MİCROSCOPY İN RENAL PATHOLOGİES Research Assist MERVE SOLMAZ Assist. Prof. Dr. NEJAT ÜNLÜKAL, Research Assist MERVE SOLMAZ, Assist. Prof. Dr. DUYGU DURSUNOĞLU
SALON 4 / Oturum 19 29.10.2019 11:20 - 12:20 Oturum Başkanı Prof. Dr. Ömer Beyhan
20191257 SINIF EĞİTİMİ ÖĞRETMEN ADAYLARININ ÖZGECİLİK DÜZEYLERİNİN İNCELENMESİ Assist. Prof. Dr. ABDULLAH SÜRÜCÜ Assist. Prof. Dr. ABDULLAH SÜRÜCÜ, Assoc. Prof. Dr ATİLA YILDIRIM
20191205 MIDDLE SCHOOL TEACHERS’ USE OF ICT IN CLASSROOM ASSESSMENT Prof. Dr. ÖMER BEYHAN BEYHAN Prof. Dr. ÖMER BEYHAN BEYHAN, Assoc. Prof. Dr GÖKHAN BAŞ
20191200 EXAMİNATİON OF ANNOUNCEMENTS ON THE WEBSİTES OF FACULTY OF EDUCATİON Assist. Prof. Dr. ŞEMSEDDİN GÜNDÜZ Assist. Prof. Dr. ŞEMSEDDİN GÜNDÜZ
20191207 ŞARKI SÖYLEMEYİ ÖĞRETİYORUM: MÜZİK ÖĞRETMENLERİNİN KULLANDIKLARI ÖĞRETİM YAKLAŞIM VE AŞAMALARI Prof. Dr. ÖMER BEYHAN BEYHAN Assoc. Prof. Dr NURTUĞ BARIŞERİ AHMETHAN, Prof. Dr. ÖMER BEYHAN BEYHAN
20191085 IMPROVİNG 8TH GRADE ENGLİSH COURSE STUDENTS’ CREATİVE WRİTİNG SKİLLS WİTH PROCESS-ORİENTED GUİDED INQUİRY LEARNİNG TECHNİQUE Student AKİF AZAK Student AKİF AZAK, Assist. Prof. Dr. MEVLÜT AYDOĞMUŞ, Assist. Prof. Dr. SÜLEYMAN ALPASLAN SULAK
SALON 4 / Oturum 20 29.10.2019 16:00 - 17:00 Oturum Başkanı Prof. Dr. Suzan YALÇIN
20191130 USAGE OF BENTONITE AS A LITTER MATERIAL IN BROILER PRODUCTION Prof. Dr. SAKİNE YALÇIN Prof. Dr. E. EBRU ONBAŞILAR, Prof. Dr. SAKİNE YALÇIN
20191270 PRASİUM MAJUS L. ’UN (LAMİACEAE) BAZI ANATOMİK VE MİKROMORFOLİK ÖZELLİKLERİ Prof. Dr. MUHİTTİN DİNÇ Prof. Dr. MUHİTTİN DİNÇ, Assist. Prof. Dr. SÜLEYMAN DOĞU
20191271 SALVİA FREYNİANA BORNM. (LAMİACEAE) ÜZERİNE ANATOMİK VE MİKROMORFOLOJİK BİR ÇALIŞMA Assist. Prof. Dr. SÜLEYMAN DOĞU Assist. Prof. Dr. SÜLEYMAN DOĞU, Prof. Dr. MUHİTTİN DİNÇ
20191126 BENEFITS OF DIETARY ROSEHIP AS ANTIOXIDANT AND ANTIMICROBIAL ADDITIVES IN POULTRY Prof. Dr. SUZAN YALÇIN Prof. Dr. SUZAN YALÇIN, PHD Student TUĞBA KARAKAN, Prof. Dr. SAKİNE YALÇIN
20191153 ÖĞRETMEN ADAYLARININ ÇEVRE KONUSUNA DAİR ALGILARININ BELİRLENMESİ Assoc. Prof. Dr CANER ALADAĞ Assoc. Prof. Dr CANER ALADAĞ, Prof. Dr. TAHSİN TAPUR, Assoc. Prof. Dr BAŞTÜRK KAYA
SALON 4 / Oturum 21 29.10.2019 17:10 - 18:10 Oturum Başkanı Assoc. Prof. Dr Atila Yıldırım
20191161 ÇOCUK GELİŞİMİ VE ÖZEL EĞİTİM BÖLÜMÜ ÖĞRENCİLERİNİN ÇOCUK SEVME DURUMLARININ ÇEŞİTLİ DEĞİŞKENLER AÇISINDAN İNCELENMESİ Graduate Student KEVSER KILIÇ Graduate Student KEVSER KILIÇ, Instructor ÖMER FARUK DOĞAN
20191183 INVESTİGATİON OF INNOVATİON LEVELS OF INFORMATİON TECHNOLOGY TEACHER CANDİDATES Assist. Prof. Dr. ŞEMSEDDİN GÜNDÜZ Assist. Prof. Dr. ŞEMSEDDİN GÜNDÜZ
20191283 ÖZEL EĞİTİM KURUMLARINDA GÖREV YAPAN ÖĞRETMENLERİN MESLEKİ BENLİK SAYGILARI İLE TÜKENMİŞLİK DÜZEYLERİ ARASINDAKİ İLİŞKİNİN İNCELENMESİ Assist. Prof. Dr. ÖZDEN KUŞCU Assist. Prof. Dr. ÖZDEN KUŞCU
20191223 ÖĞRETMEN VE YÖNETİCİLERİN BİLGİ UÇURMA VE BİLGİ UÇURMA NEDENLERİNİN İNCELENMESİ Assoc. Prof. Dr ATİLA YILDIRIM Assoc. Prof. Dr ATİLA YILDIRIM, Assist. Prof. Dr. ABDULLAH SÜRÜCÜ
20191273 ÖĞRETMEN ADAYLARININ LÜKS TÜKETİMDEN NE ANLADIKLARININ BELİRLENMESİ Assoc. Prof. Dr BAŞTÜRK KAYA Assoc. Prof. Dr BAŞTÜRK KAYA, Assoc. Prof. Dr CANER ALADAĞ, Prof. Dr. TAHSİN TAPUR
SALON 4 / Oturum 22 29.10.2019 18:20 - 19:20 Oturum Başkanı Assist. Prof. Dr. Abdullah SÜRÜCÜ
20191267 DENİZLİ YÖRESİNİN KÜLTÜREL BELLEĞİNDE “PARA”NIN KİMLİĞİ Instructor Dr. FİDAN UĞUR ÇERİKAN Instructor Dr. FİDAN UĞUR ÇERİKAN
20191287 KAMU DİPLOMASİSİ ÖRNEĞİ OLARAK MİLLİ KÜLTÜRÜN ÇOCUKLARA ÜÇ BOYUTLU İNTERAKTİF UYGULAMALARLA AKTARILMASI PHD Student EREN KESER PHD Student EREN KESER, Assoc. Prof. Dr FATİH USLU
20191198 ÖĞRETMEN ADAYLARININ TÜRK MİLLİ EĞİTİM SİSTEMİNİN SORUNLARINA YÖNELİK GÖRÜŞLERİNİN İNCELENMESİ Assoc. Prof. Dr ATİLA YILDIRIM Assoc. Prof. Dr ATİLA YILDIRIM, Assist. Prof. Dr. ABDULLAH SÜRÜCÜ
20191235 TÜRKİYE’DE RESMİ VE ÖZEL YATILI BAKIM MERKEZLERİ VE BU MERKEZLERDE KALAN ENGELLİ BİREYLERİN SOSYO-DEMOGRAFİK ÖZELLİKLERİ Assist. Prof. Dr. AYTEN KAYA KILIÇ Assist. Prof. Dr. AYTEN KAYA KILIÇ
20191213 ORTAÖĞRETİM MATEMATİK ÖĞRETMENİ ADAYLARININ MATEMATİKSEL AKIL YÜRÜTME BECERİLERİNİN İNCELENMESİ Research Assist FURKAN ÖZDEMİR Research Assist FURKAN ÖZDEMİR, Teacher HÜSRA ÖZDEMİR
SALON 5 / Oturum 23 29.10.2019 09:00 - 10:00 Oturum Başkanı Prof. Dr. Ercan YILMAZ
20191072 ERGENLERİN PSİKOLOJİK YARDIM İHTİYAÇLARININ BELİRLENMESİ Assoc. Prof. Dr FİRDEVS SAVİ ÇAKAR Assoc. Prof. Dr FİRDEVS SAVİ ÇAKAR, Assist. Prof. Dr. MUSTAFA KILINÇ
20191420 ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNİN İNTERNET KULLANIMI YAKLAŞIMLARININ İNCELENMESİ PHD Student BURAK GÜNER Prof. Dr. ERCAN YILMAZ, PHD Student BURAK GÜNER
20191075 TRAVMANIN ÇOCUKLAR ÜZERİNDEKİ ETKİLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ Assoc. Prof. Dr FİRDEVS SAVİ ÇAKAR Assoc. Prof. Dr FİRDEVS SAVİ ÇAKAR
20191428 PSİKOLOJİK DANIŞMANLARIN EŞ SEÇİMİNİ ETKİLEYEN FAKTÖRLERLE İLGİLİ GÖRÜŞLERİ Assoc. Prof. SÜLEYMAN BARBAROS YALCİN Assoc. Prof. SÜLEYMAN BARBAROS YALCİN
SALON 5 / Oturum 24 29.10.2019 10:10 - 11:10 Oturum Başkanı Prof. Dr. Füsun Gülderen Alacapınar
20191005 EĞİTİM FAKÜLTESİ ÖĞRENCİLERİNİN BENLİK SAYGISININ BAZI DEĞİŞKENLER AÇISINDAN İNCELENMESİ Prof. Dr. FÜSUN GÜLDEREN ALACAPINAR Prof. Dr. FÜSUN GÜLDEREN ALACAPINAR
20191086 THE EFFECT OF THE SMARTBOARD USE ON ACADEMİC SUCCESS İN ENGLİSH LANGUAGE TEACHİNG Student AKİF AZAK Student AKİF AZAK, Assist. Prof. Dr. SÜLEYMAN ALPASLAN SULAK
20191071 ÖĞRETMENLERİN SINIFLARINDAKİ SOSYAL HİZMETLERE BAĞLI KURUMLARDA KALAN ÖĞRENCİLERİN OKUL UYUMUNA İLİŞKİN GÖRÜŞLERİ Assoc. Prof. Dr FİRDEVS SAVİ ÇAKAR Assoc. Prof. Dr FİRDEVS SAVİ ÇAKAR, Assist. Prof. Dr. MUSTAFA KILINÇ
20191285 BİR İLKOKUL 2. SINIF ÖĞRENCİSİNİN DİL VE KONUŞMA BOZUKLUĞUNA İLİŞKİN BİR DURUM ÇALIŞMASI Graduate Student BUKET ARSLAN Graduate Student BUKET ARSLAN, Assoc. Prof. Dr BEYHAN NAZLI KOÇBEKER EID, Assist. Prof. Dr. OSMAN DALAMAN
SALON 5 / Oturum 25 29.10.2019 11:20 - 12:20 Oturum Başkanı Prof. Dr. Füsun Gülderen Alacapınar
20191290 MATEMATİK ÖĞRETMEN ADAYLARININ ÖĞRETMEN KİMLİKLERİ VE ÖĞRETMENLİK MESLEĞİNE KARŞI TUTUMLARI ARASINDAKİ İLİŞKİNİN İNCELENMESİ Graduate Student KADİR YAKIN Graduate Student KADİR YAKIN, Assist. Prof. Dr. TUĞBA UYGUN
20191281 ÇOKLU YETERSİZLİĞİ OLAN BİR KAYNAŞTIRMA ÖĞRENCİSİNİN SINIF İÇERİSİNDEKİ DURUMU VE SOSYAL KABULÜNÜN İNCELENMESİ Graduate Student ELİF KURT Graduate Student ELİF KURT, Assoc. Prof. Dr BEYHAN NAZLI KOÇBEKER EİD
20191212 INVESTİGATİON OF SOCİAL ENTREPRENEURSHİP CHARACTERİSTİCS OF TEACHER CANDİDATES İN TERMS OF VARİOUS VARİABLES Assist. Prof. Dr. MEVLÜT AYDOĞMUŞ Assist. Prof. Dr. MEVLÜT AYDOĞMUŞ
20191430 ÜSTÜN YETENEKLİLERİN BELİRLENİP YETİŞTİRİLMESİNDE İLK ÖRNEK: ENDERUN Prof. Dr. FÜSUN GÜLDEREN ALACAPINAR Prof. Dr. FÜSUN GÜLDEREN ALACAPINAR
SALON 5 / Oturum 26 29.10.2019 16:00 - 17:00 Oturum Başkanı Prof. Dr. Tahsin Tapur
20191292 ERKEN ÇOCUKLUK DÖNEMİNDE FEN KONULARININ ÖĞRETİMİNDE ÖĞRETMENLERİN DRAMA YÖNTEMİNİ KULLANMA DURUMLARI Graduate Student KEVSER KILIÇ Instructor ÖMER FARUK DOĞAN, Graduate Student KEVSER KILIÇ
20191304 TÜRKİYE’DE 2011-2018 YILLARI ARASINDA SURİYELİ GÖÇÜ İLE İLGİLİ YAPILMIŞ ALAN ÇALIŞMALARI BAĞLAMINDA SURİYELİLERE YÖNELİK TUTUM VE SOSYAL MESAFE ANALİZİ Other SÜMEYYE AYDOĞDU Other SÜMEYYE AYDOĞDU, Assist. Prof. Dr. HATİCE BUDAK
20191390 ANAMUR VE YAYLALARINDA GIDA OLARAK TÜKETİLEN BAZI BİTKİLER Teacher AYŞE NUR ŞEN Teacher AYŞE NUR ŞEN, Prof. Dr. MUHİTTİN DİNÇ
20191023 ILGIN İLÇESİ’NİN NÜFUS GELİŞİMİ Prof. Dr. TAHSİN TAPUR Prof. Dr. TAHSİN TAPUR, Assoc. Prof. Dr CANER ALADAĞ, Assoc. Prof. Dr BAŞTÜRK KAYA
SALON 5 / Oturum 27 29.10.2019 17:10 - 18:10 Oturum Başkanı Assoc. Prof. Dr Ahmet Özgür SAF
20191204 ZNFE2O4 KATKILI PSF MEMBRANLARIN ELDESİ VE FİLTRASYON ÖZELLİKLERİNİN İNCELENMESİ Assoc. Prof. Dr AHMET ÖZGÜR SAF Teacher ABDULLAH OĞUZ CAN, Assoc. Prof. Dr AHMET ÖZGÜR SAF
20191306 AMBALAJ BASKILARINDA DİJİTAL BASKI TEKNOLOJİLERİ Instructor Dr. VOLKAN YAVUZ Instructor Dr. VOLKAN YAVUZ
20191359 WEB2.0 ARAÇLARI KULLANIMINA İLİŞKİN ÖĞRETMEN ADAYLARININ TEKNOLOJİK PEDAGOJİK ALAN BİLGİSİ ÖZGÜVENLERİNİN VE GÖRÜŞLERİNİN İNCELENMESİ Assist. Prof. Dr. TUĞBA UYGUN Assist. Prof. Dr. TUĞBA UYGUN, Assist. Prof. Dr. ALİ ŞENDUR, Assist. Prof. Dr. İRFAN ŞİMŞEK
20191397 DİPLOMASİNİN DÖNÜŞEN YÜZÜ: DİJİTAL KAMU DİPLOMASİ Research Assist EMRAH BUDAK BUDAK Research Assist EMRAH BUDAK BUDAK
20191250 HISTORIC ENTREPRENEURSHIP IN THE GASTRONOMY SECTOR OF KONYA: “GAZYAĞCI FURUN KEBAB” Assist. Prof. Dr. GÜLÇİN ALGAN ÖZKÖK Assist. Prof. Dr. GÜLÇİN ALGAN ÖZKÖK
SALON 5 / Oturum 28 29.10.2019 18:20 - 19:20 Oturum Başkanı Assoc. Prof. Dr Zeliha FAZLIOĞULLARI
20191303 PRACTİCAL PROCESS OF EVİDENCE-BASED MEDİCİNE PRACTİCES Assoc. Prof. Dr ZELİHA FAZLIOĞULLARI Assoc. Prof. Dr ZELİHA FAZLIOĞULLARI, Instructor BÜŞRA PİRİNÇ
20191369 TASTE ELEMENTS İN TURKİSH CUISINE: NATURAL TASTE MAKERS Assist. Prof. Dr. GÜLÇİN ALGAN ÖZKÖK Assist. Prof. Dr. GÜLÇİN ALGAN ÖZKÖK
20191305 APOPTOSİS AND EVALUATİON METHODS Assoc. Prof. Dr ZELİHA FAZLIOĞULLARI Assoc. Prof. Dr ZELİHA FAZLIOĞULLARI, Prof. Dr. AHMET KAĞAN KARABULUT
20191414 GRANÜLER KORNEA DİSTROFİLERİNDE TCF7L2 (TRANSCRİPTİON FACTOR 7 LİKE-2) GENİNDEKİ RS7903146 (C/T) DEĞİŞİMİNİN ARAŞTIRILMASI Research Assist FATMA GÖKTÜRK Assist. Prof. Dr. DUDU ERKOÇ KAYA, Research Assist FATMA GÖKTÜRK, Assoc. Prof. Dr HİLAL ARIKOĞLU, Research Assist FATMA MALKONDU, Prof. Dr. BANU BOZKURT
20191255 PROBLEMS İN PROBLEM-BASED MEDİCİNE PRACTİCE Prof. Dr. NADİRE ÜNVER DOĞAN Prof. Dr. NADİRE ÜNVER DOĞAN

30/10/2019

SALON 1 / Oturum 29 30.10.2019 09:00 - 10:00 Oturum Başkanı Assoc. Prof. Dr Erkan Akgöz
20191225 KURUMSAL İMAJIN OLUŞMASI ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA: TOYO ÖRNEĞİ Assoc. Prof. Dr ERKAN AKGÖZ Assoc. Prof. Dr ERKAN AKGÖZ, Instructor SEYFETTİN CANER KUZUCU, Research Assist ENGİN TENGİLİMOĞLU, Student MİNA MAMEDOVA
20191215 E-TİCARET SİTESİ LOGOLARININ GRAFİK TASARIM BAĞLAMINDA DİKKAT ÇEKİCİLİĞİ Instructor ÖMER ZAHİD KUBAT Instructor ÖMER ZAHİD KUBAT
20191226 TURİZM İŞLETMELERİNDE SANAL KAYTARMA ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA Assoc. Prof. Dr ERKAN AKGÖZ Assoc. Prof. Dr ERKAN AKGÖZ, Research Assist ENGİN TENGİLİMOĞLU, Instructor SEYFETTİN CANER KUZUCU, Student BEGİMAY APSAMATOVA
20191214 ORGAN BAĞIŞI AFİŞLERİNDE DOĞRUDAN VE DOLAYLI ANLATIMIN MESAJA ETKİSİ Instructor ÖMER ZAHİD KUBAT Instructor ÖMER ZAHİD KUBAT
SALON 1 / Oturum 30 30.10.2019 10:10 - 11:10 Oturum Başkanı Assist. Prof. Dr. Erkan EFİLTİ
20191026 YAKIN İLİŞKİLERİ ETKİLEYEN ÖNEMLİ DİNAMİKLERİN KURAMSAL BAĞLAMDA DEĞERLENDİRİLMESİ Research Assist AHMET KARA Research Assist AHMET KARA
20191017 KARİYER VE İŞ YAŞAMI EVLİLİK İLİŞKİSİNİ NASIL ETKİLEMEKTEDİR? BİR DERLEME ÇALIŞMASI Research Assist SERDAR KÖRÜK Research Assist SERDAR KÖRÜK
20191025 YAKIN İLİŞKİ KURAMLARIN TEORİK AÇIDAN İNCELENMESİ Research Assist AHMET KARA Research Assist AHMET KARA
20191339 SOSYAL HİZMET UYGULAMASINDA BİLİŞSEL DAVRANIŞÇI TERAPİ Dr. SERHAT TEK Research Assist ŞERİF UZUNASLAN, Dr. SERHAT TEK
20191360 SOSYAL ONAY İHTİYACI ÖLÇEĞİ’NİN ERGENLER ÜZERİNDE GEÇERLİK VE GÜVENİRLİĞİNİN İNCELENMESİ Assist. Prof. Dr. BURCU KARAŞAR Assist. Prof. Dr. BURCU KARAŞAR, Prof. Dr. SELAHİDDİN ÖĞÜLMÜŞ
SALON 1 / Oturum 31 30.10.2019 11:20 - 12:20 Oturum Başkanı Assist. Prof. Dr. FETHİ NAS
20191277 FAİZ ORANLARINDAKİ DEĞİŞİMİN DOLAR KURUNA ETKİSİ Instructor TUFAN YAYLA Instructor TUFAN YAYLA
20191333 ASTRONOMİK GÖZLEMLERİN BÜYÜK VERİ MADENCİLİĞİ İLE ANALİZLENMESİ Research Assist HANDE GÜRSOYTRAK - MUTLAY Research Assist HANDE GÜRSOYTRAK - MUTLAY, PHD Student İBRAHİM MUTLAY
20191014 TÜKETİM TOPLUMU VE POPÜLER KÜLTÜRÜN BASKI ALTINA ALDIĞI BEDENLER: TELEVİZYON DİZİLERİNDE KADIN VE TEMSİLİ Graduate Student HACER TURAN Graduate Student HACER TURAN, Assoc. Prof. Dr H.EYLEM KAYA
20191020 DEMOKRATİK ÜLKELERDE GÖÇMEN SORUNU Assist. Prof. Dr. FETHİ NAS Assist. Prof. Dr. FETHİ NAS
20191362 KARŞILIKLI BAĞIMLILIĞIN YORDAYICILARI: SOSYAL ONAY İHTİYACI VE MÜKEMMELİYETÇİLİK Assist. Prof. Dr. BURCU KARAŞAR Assist. Prof. Dr. BURCU KARAŞAR
SALON 1 / Oturum 32 30.10.2019 13:40 - 14:40 Oturum Başkanı Assoc. Prof. Dr SELDA BAKIR
20191181 THE INVISIBILITY OF VIOLANCE AGAINST WOMEN: WOMEN WITH DISABILITY Assist. Prof. Dr. EDA BEYDİLİ GÜRBÜZ Assist. Prof. Dr. EDA BEYDİLİ GÜRBÜZ
20191192 MADDE BAĞIMLILIĞI ÖZELİNDE MOTİVASYONEL GÖRÜŞME TEKNİĞİNİN SOSYAL HİZMETTE KULLANIMI Research Assist HURİYE İREM KALAYCI KIRLIOĞLU Research Assist HURİYE İREM KALAYCI KIRLIOĞLU
20191335 ORTAÖĞRETİM MATEMATİK DERSİ ÖĞRETİM PROGRAMININ ÖĞRENCİ GÖRÜŞLERİNE GÖRE DEĞERLENDİRİLMESİ Assist. Prof. Dr. TAHA YAZAR Assist. Prof. Dr. TAHA YAZAR, Research Assist İSMAİL KESKİN
20191366 FEN OKURYAZARLIĞI VE PEDAGOJİK İNANÇ SİSTEMİNİN ÖĞRETMENLİK MESLEĞİNE HAZIRBULUNUŞLUĞU YORDAMA GÜCÜ Assoc. Prof. Dr SELDA BAKIR Assoc. Prof. Dr SELDA BAKIR
SALON 1 / Oturum 33 30.10.2019 14:50 - 15:50 Oturum Başkanı Prof. Dr. Ahmet Erdoğan
20191037 PHP KODLU WEB SAYFASINDAN MAİL YOLUYLA OTOMATİK ÖDEV DAĞITIMI Instructor Dr. YALÇIN EZGİNCİ Instructor Dr. YALÇIN EZGİNCİ
20191320 KATYONİK BİTÜM EMÜLSİYONLARI VE UYGULAMALARI Instructor Dr. MEHMET ALİ LORASOKKAY Instructor Dr. MEHMET ALİ LORASOKKAY
20191038 ANDROİD UYGULAMA İLE ÖĞRENCİ ÖĞRETMEN ETKİLEŞİMLİ DERS TAKİBİ Instructor Dr. YALÇIN EZGİNCİ Instructor Dr. YALÇIN EZGİNCİ EZGİNCİ, Instructor Dr. YALÇIN EZGİNCİ
20191321 KATBEK BİTÜMLÜ BAĞLAYICILAR VE UYGULANAN DENEYLER Instructor Dr. MEHMET ALİ LORASOKKAY Instructor Dr. MEHMET ALİ LORASOKKAY
SALON 1 / Oturum 34 30.10.2019 16:00 - 17:00 Oturum Başkanı Assoc. Prof. Dr SELDA BAKIR
20191039 ARDUİNO VE RFID İLE PERSONEL GEÇİŞ KONTROLU Instructor Dr. YALÇIN EZGİNCİ Instructor Dr. YALÇIN EZGİNCİ
20191373 ATOMA YÖNELİK KAVRAMSAL YAPILARIN KELİME İLİŞKİLENDİRME TESTİ İLE BELİRLENMESİ Assoc. Prof. Dr SELDA BAKIR Assoc. Prof. Dr SELDA BAKIR
20191021 BLOKZİNCİR TEKNOLJİSİNİN TEDARİK ZİNCİRİ YÖNETİMİNDEKİ ETKİSİ Instructor NİHAN ÇAĞLAYAN Instructor NİHAN ÇAĞLAYAN
SALON 1 / Oturum 35 30.10.2019 17:10 - 18:10 Oturum Başkanı Assoc. Prof. Dr Yusuf Yalçın İleri
20191045 SAYISAL UÇURUM VE SAĞLIK SEKTÖRÜ ÜZERİNDEKİ ETKİLERİNİN İNCELENMESİ Graduate Student DİLAN MERMER Graduate Student DİLAN MERMER, Assoc. Prof. Dr YUSUF YALÇIN İLERİ
20191367 FEN BİLGİSİ ÖĞRETMEN ADAYLARININ PROBLEM ÇÖZME VE FEN OKURYAZARLIKLARININ PEDAGOJİK İNANÇ SİSTEMLERİNİ YORDAMA DÜZEYİ Assoc. Prof. Dr SELDA BAKIR Assoc. Prof. Dr SELDA BAKIR
20191046 SAĞLIKTA DİJİTAL DÖNÜŞÜM: BLOCKCHAIN TEKNOLOJİSİ VE UYGULAMA ALANLARININ İNCELENMESİ Graduate Student DİLAN MERMER Graduate Student DİLAN MERMER, Assoc. Prof. Dr YUSUF YALÇIN İLERİ
SALON 1 / Oturum 36 30.10.2019 18:20 - 19:20 Oturum Başkanı Prof. Dr. Ömer Beyhan
20191030 HALK EĞİTİMİ MERKEZİ KURSLARINA SOSYOLOJİK BİR BAKIŞ: AKDENİZ BÖLGESİ ÖRNEĞİ Graduate Student BERKAN ALTAN Assoc. Prof. Dr H. EYLEM KAYA, Graduate Student BERKAN ALTAN
20191342 DEZAVANTAJLI BİR GRUBUN GEÇİCİ KORUMA STATÜSÜ ALTINDAKİ SURİYELİ GÖÇMENLERE YÖNELİK DÜŞÜNCELERİ Research Assist ŞERİF UZUNASLAN Research Assist ŞERİF UZUNASLAN, Research Assist FULYA AKGÜL GÖK
20191344 ÇOCUKLARDA İNTERNET BAĞIMLILIĞINI ÖNLEMEDE AİLE EĞİTİMİ Assist. Prof. Dr. ŞERİFE KOÇ Assist. Prof. Dr. ŞERİFE KOÇ, Graduate Student HATİCE YUMRU
20191097 YAŞAMIN ANLAMININ ÇEŞİTLİ DEMOGRAFİK DEĞİŞKENLERE GÖRE İNCELENMESİ PHD Student UMAY BİLGE BALTACI Assoc. Prof. Dr ZELİHA TRAŞ, PHD Student UMAY BİLGE BALTACI, Prof. Dr. ŞAHİN KESİCİ, Prof. Dr. MEHMET AK
SALON 2 / Oturum 37 30.10.2019 10:10 - 11:10 Oturum Başkanı Prof. Dr. Abdulkerim Kasim BALTACI
20191087 3’,4’-DİHYDROXYFLAVONOL (DİOHF) PREVENTS OXİDANT DAMAGE İN OVARİAN ISCHEMİA-REPERFUSİON INJURY OF RATS Research Assist DERVİŞ DAŞDELEN Other ELİF SENA AĞARTAN, Research Assist DERVİŞ DAŞDELEN, Assoc. Prof. Dr ESMA MENEVŞE, Prof. Dr. RASİM MOĞULKOÇ, Prof. Dr. ABDULKERİM KASIM BALTACI
20191084 THE EFFECTS OF RESVERATROL SUPPLEMENTATİON ON OXİDANT STRESS İN OLD FEMALE RATS WİTH INDUCED DİABETES Research Assist ÖMER ÜNAL Graduate Student ADEM ATACAK, Assist. Prof. Dr. ELİF GÜLBAHÇE MUTLU, Research Assist SALTUK BUĞRA BALTACI, Research Assist ÖMER ÜNAL, Prof. Dr. RASİM MOĞULKOÇ, Prof. Dr. ABDULKERİM KASIM BALTACI
20191088 3’,4’-DİHYDROXYFLAVONOL (DİOHF) PREVENTS DNA DAMAGE İN OVARİAN ISCHEMİA-REPERFUSİON INJURY OF RATS Research Assist DERVİŞ DAŞDELEN Other ELİF SENA AĞARTAN, Research Assist DERVİŞ DAŞDELEN, Prof. Dr. RASİM MOĞULKOÇ, Prof. Dr. ABDULKERİM KASIM BALTACI, Assoc. Prof. Dr ESMA MENEVŞE
20191096 THE EFFECTS OF RESVERATROL SUPPLEMENTATİON ON LENS TİSSUE SIRT1 LEVELS İN OLD FEMALE RATS WİTH DİABETİC Research Assist NİLÜFER AKGÜN ÜNAL Graduate Student ADEM ATACAK, Research Assist NİLÜFER AKGÜN ÜNAL, Research Assist SALTUK BUĞRA BALTACI, Research Assist ÖMER ÜNAL, Prof. Dr. RASİM MOĞULKOÇ, Prof. Dr. ABDULKERİM KASIM BALTACI
SALON 2 / Oturum 38 30.10.2019 11:20 - 12:20 Oturum Başkanı Assist. Prof. Dr. Mehmet KIRLIOĞLU
20191345 KRONİK HASTALIKLI ÇOCUKLAR VE AİLE MERKEZLİ BAKIM Assist. Prof. Dr. ŞERİFE KOÇ Assist. Prof. Dr. ŞERİFE KOÇ
20191173 AKCİĞER REZEKSİYONU SONRASI TAMAMLAYICI VE ALTERNATİF AĞRI TEDAVİSİ YÖNTEMLERİNİN HASTALARIN YAŞAM KALİTELERİ ÜZERİNE OLAN ETKİSİ Research Assist NERİMAN TEMEL AKSU Research Assist NERİMAN TEMEL AKSU, Instructor MÜKERREM ERDOĞAN, Prof. Dr. ABDULLAH ERDOĞAN
20191179 ENGELLİLİK ALANINDA YAŞANILAN SORUNLARIN BELİRLENMESİ Assist. Prof. Dr. MEHMET KIRLIOĞLU Assist. Prof. Dr. MEHMET KIRLIOĞLU
SALON 2 / Oturum 39 30.10.2019 13:40 - 14:40 Oturum Başkanı Prof. Dr. Bünyamin AYHAN
20191118 TÜRKİYE’DE EKONOMİ HABERCİLİĞİ ÜZERİNE BİR İNCELEME Prof. Dr. BÜNYAMİN AYHAN Prof. Dr. BÜNYAMİN AYHAN, Research Assist HARUN DAĞ
20191043 CÂHİLİYYE RİBÂSI Assist. Prof. Dr. ÖMER YILMAZ Assist. Prof. Dr. ÖMER YILMAZ
20191160 KELÂM’DA GÜZELLİK-ÇİRKİNLİK TARTIŞMALARININ PRATİK HAYATA YANSIMALARI PHD Student ŞERİFE ÖZKETEN PHD Student ŞERİFE ÖZKETEN
SALON 2 / Oturum 40 30.10.2019 14:50 - 15:50 Oturum Başkanı Prof. Dr. Reyhan Erdoğan
20191334 YILDIZLARIN YÜZEY YAPILARININ DOPPLER GÖRÜNTÜLEME YÖNTEMİ İLE HARİTALANMASI Research Assist HANDE GÜRSOYTRAK - MUTLAY Research Assist HANDE GÜRSOYTRAK - MUTLAY, Assoc. Prof. Dr BİROL GÜROL
20191218 ŞANLIURFA SAZ ESERLERİNİN KEMAN EĞİTİMİNDE KULLANILABİLİRLİĞİNİN İNCELENMESİ Instructor GÜLLÜ ÖZTÜRK Instructor GÜLLÜ ÖZTÜRK, Assist. Prof. Dr. VAHİDE BAHAR YİĞİT
20191191 PEYZAJ TASARIMINDA ESİNLENME KAYNAKLARI Prof. Dr. REYHAN ERDOĞAN ERDOĞAN Prof. Dr. REYHAN ERDOĞAN ERDOĞAN, Instructor Dr. RİFAT OLGUN
SALON 2 / Oturum 41 30.10.2019 16:00 - 17:00 Oturum Başkanı Prof. Dr. Sema Sevinç
20191174 İLKÖĞRETİM 6. SINIF ÖĞRENCİLERİNİN MÜZİK DERSİNE İLİŞKİN TUTUMLARI (AĞRI- PATNOS ÖRNEĞİ) Other MELİKE AYHAN Other MELİKE AYHAN, Assoc. Prof. Dr NURTUĞ BARIŞERİ AHMETHAN
20191168 EVLERE YAPILAN VELİ ZİYARETLERİNİN VELİLERİN GÖRÜŞLERİ DOĞRULTUSUNDA İNCELENMESİ Assist. Prof. Dr. ERKAN EFİLTİ EFİLTİ Assist. Prof. Dr. ERKAN EFİLTİ EFİLTİ, PHD Student ABDURRAHMAN GÜRBÜZ
20191222 9.SINIF ÖĞRENCİLERİNİN MÜZİKSEL TERCİHLERİ VE DİNLEME PRATİKLERİ Graduate Student HİLAL YAĞMUR SARIKAVAK Graduate Student HİLAL YAĞMUR SARIKAVAK, Prof. Dr. SEMA SEVİNÇ, Assist. Prof. Dr. VAHİDE BAHAR YİĞİT
20191180 OKULLARIN REHBERLİK SERVİSİNDEN KAYNAŞTIRMA ÖĞRENCİLERİNİN ALMIŞ OLDUKLARI DESTEKLERİN İNCELENMESİ Instructor Dr. ERKAN EFİLTİ Instructor Dr. ERKAN EFİLTİ, Prof. Dr. COŞKUN ARSLAN
SALON 2 / Oturum 42 30.10.2019 17:10 - 18:10 Oturum Başkanı Prof. Dr. ERDAL HAMARTA
20191141 ÖĞRETMENLERDE KADERCİLİK EĞİLİMİNİN BİREYCİLİK VE KOLEKTİVİZM İLE İLİŞKİSİ PHD Student SENA ÖZCAN PHD Student SENA ÖZCAN
20191194 ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNİN KİŞİLİK ÖZELLİKLERİ İLE AZİM DÜZEYLERİ ARASINDAKİ İLİŞKİNİN İNCELENMESİ Instructor NEZİR EKİNCİ Instructor NEZİR EKİNCİ, Prof. Dr. ERDAL HAMARTA
20191091 BİREYLERİN PSİKOLOJİK KATILIKLARININ ÇEŞİTLİ DEĞİŞKENLERE GÖRE İNCELENMESİ Assoc. Prof. Dr ZELİHA TRAŞ Assoc. Prof. Dr ZELİHA TRAŞ, PHD Student UMAY BİLGE BALTACI, Prof. Dr. BÜLENT DİLMAÇ
20191193 THE CHALLENGES OF SOCIAL WORK STAFF IN WORK LIFE Graduate Student HALİME TOPRAK Graduate Student HALİME TOPRAK, Assist. Prof. Dr. MEHMET KIRLIOĞLU
SALON 3 / Oturum 43 30.10.2019 09:00 - 10:00 Oturum Başkanı Assoc. Prof. Dr Mustafa Uslu
20191236 ULUSAL VE ULUSLARARASI HABER SİTELERİNİN WEB ARAYÜZ TASARIMLARININ GRAFİK TASARIM ÖZELİNDE İNCELENMESİ Instructor ÖMER ZAHİD KUBAT Instructor ÖMER ZAHİD KUBAT
20191284 KATILIM ENDEKSİ VE DÜNYA ŞERİAT ENDEKSLERİ NORMLARININ KIYASLANMASI Instructor MUHAMMET FATİH CANBAZ Prof. Dr. M.KEMALETTİN ÇONKAR, Instructor MUHAMMET FATİH CANBAZ, Instructor DOĞAN ÖZTÜRK
20191286 KAMU HASTANELERİNDE VZA İLE TEKNİK PERFORMANS ANALİZİ: AFYONKARAHİSAR ÖRNEĞİ Instructor DOĞAN ÖZTÜRK Instructor DOĞAN ÖZTÜRK, Instructor MUHAMMET FATİH CANBAZ
20191356 CUMHURBAŞKANLIĞI HÜKÜMET SİSTEMİNE GEÇİŞ SONRASI MAKRO EKONOMİK GELİŞMELERİN DEĞERLENDİRİLMESİ Instructor TUFAN YAYLA Instructor TUFAN YAYLA
SALON 3 / Oturum 44 30.10.2019 10:10 - 11:10 Oturum Başkanı Prof. Dr. Nadire ÜNVER DOĞAN
20191314 ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNİN TÜKENMİŞLİK DÜZEYLERİ İLE CİNSİYET, KARDEŞ SAYISI VE AKADEMİK BAŞARILARI ARASINDAKİ İLİŞKİ Instructor CENGİZ TAŞKAYA Instructor UĞUR SARUHAN, Instructor CENGİZ TAŞKAYA
20191322 THE INTENSİTY OF BEREAVEMENT AND RUMİNATİVE GRİEF THOUGHTS İN PEOPLE WHO HAVE LOST THEİR RELATİVES. Assist. Prof. Dr. HASAN HÜSEYİN TEKİN Assist. Prof. Dr. HASAN HÜSEYİN TEKİN
20191326 THE STUDY OF SOCİODEMOGRAPHİC DATA OF INDİVİDUALS WİTH SCHİZOPHRENİA SPECTRUM DİSORDER Research Assist FATMA NUR TÜRKOĞLU Research Assist FATMA NUR TÜRKOĞLU, Prof. Dr. NADİRE ÜNVER DOĞAN, Assist. Prof. Dr. MEMDUHA AYDIN, Assoc. Prof. Dr ZELİHA FAZLIOĞULLARI, Assoc. Prof. Dr MUSTAFA AGAH TEKİNDAL, Prof. Dr. AHMET KAĞAN KARABULUT
20191328 OKUL ÖNCESİ ÖĞRETMENLERİN İLETİŞİM BECERİLERİ VE EMPATİK EĞİLİMLERİNİN FARKLI DEĞİŞKENLER AÇISINDAN İNCELENMESİ PHD Student ŞEBNEM ACAR PHD Student ŞEBNEM ACAR, Assist. Prof. Dr. AYSEL ÇAĞDAŞ
SALON 3 / Oturum 45 30.10.2019 11:20 - 12:20 Oturum Başkanı Prof. Dr. Reyhan Erdoğan
20191109 KULLANICI MEMNUNİYETİ AÇISINDAN KENT PARKLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ: KONYAALTI/ANTALYA ÖRNEĞİ Instructor Dr. RİFAT OLGUN Instructor Dr. RİFAT OLGUN
20191178 KENTSEL YEŞİL ALANLARIN EKONOMİK AÇIDAN İRDELENMESİ Assoc. Prof. Dr FİLİZ ÇELİK Assoc. Prof. Dr FİLİZ ÇELİK
20191185 MODERNİZM VE ERKEN CUMHURİYET TÜRKİYESİ’NDE İZMİR KÜLTÜRPARK Prof. Dr. REYHAN ERDOĞAN Prof. Dr. REYHAN ERDOĞAN, Instructor Dr. RİFAT OLGUN
20191055 GAUSS FİLTERİNG FOR DETERMİNİNG REGİON OF INTEREST ON MEDİCAL IMAGES Instructor Dr. HÜSEYİN BİLAL MACİT Instructor Dr. HÜSEYİN BİLAL MACİT
SALON 3 / Oturum 46 30.10.2019 13:40 - 14:40 Oturum Başkanı Assist. Prof. Dr. Zeki Karataş
20191238 MADDE KULLANIM BOZUKLUĞU NEDENİYLE DENETİMLİ SERBESTLİK TEDBİRİ UYGULANAN BİREYLERİN SORUNLARI Assist. Prof. Dr. ZEKİ KARATAŞ Assist. Prof. Dr. ZEKİ KARATAŞ
20191247 TUZLA TOPLUM RUH SAĞLIĞI MERKEZİNDE VERİLEN HİZMETLERİN HASTA YAKINI TARAFINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ* Other MERVE GÜLTEKİN Other MERVE GÜLTEKİN
20191276 FARKLILIKLARA SAHİP DEZAVANTAJLI BİREYLER İLE ÖTEKİLEŞTİRMEDEN ÇALIŞMA ÜZERİNE Research Assist TAHİR EMRE GENCER Research Assist TAHİR EMRE GENCER
20191300 SOSYAL HİZMET UYGULAMASINDA ŞEMA TERAPİ Dr. SERHAT TEK Dr. SERHAT TEK, Research Assist ŞERİF UZUNASLAN
SALON 3 / Oturum 47 30.10.2019 14:50 - 15:50 Oturum Başkanı Prof. Dr. Bünyamin AYHAN
20191258 KENTSEL ADALETİN VE YEŞİL SOSYAL HİZMETİN GÜVENCESİ KENTTE İNSAN HAKLARI Research Assist TAHİR EMRE GENCER Research Assist TAHİR EMRE GENCER
20191112 SOSYAL MEDYADA SİYASAL İLETİŞİM: 23 HAZİRAN 2019 İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI SEÇİMİ Prof. Dr. BÜNYAMİN AYHAN Prof. Dr. BÜNYAMİN AYHAN, Research Assist HARUN DAĞ
20191259 İNSAN - MEKAN İLİŞKİSİNİN BÜTÜNCÜL VE HAK TEMELLİ BOYUTU SOSYAL HİZMET Research Assist TAHİR EMRE GENCER Research Assist TAHİR EMRE GENCER
20191151 YENİ MEDYADA REKLAM YATIRIMLARI Instructor Dr. MERVE GENÇYÜREK ERDOĞAN Instructor Dr. MERVE GENÇYÜREK ERDOĞAN, Research Assist BURÇE AKCAN
SALON 3 / Oturum 48 30.10.2019 16:00 - 17:00 Oturum Başkanı Assoc. Prof. Dr Atila Yıldırım
20191280 DİL GELİŞİMİNİ DESTEKLEYİCİ OYUN ETKİNLİKLERİ PROGRAMININ 5-6 YAŞ GRUBU MÜLTECİ ÇOCUKLARIN DİL GELİŞİMLERİNE ETKİSİNİN İNCELENMESİ Graduate Student HİLAL ATASEVEN Graduate Student HİLAL ATASEVEN, Assist. Prof. Dr. AYSEL ÇAĞDAŞ
20191279 2006-2019 YILLARI ARASINDA BİRLEŞTİRİLMİŞ SINIFLI OKULLARI KONU ALAN TEZLERİN İNCELENMESİ Student SELİM ERİN Student SELİM ERİN, Assoc. Prof. Dr ATİLLA YILDIRIM
20191293 OKUL ÖNCESİ EĞİTİME DEVAM EDEN 5 YAŞ GRUBU ÇOCUĞU OLAN BABALARIN ÇOCUKLARINA KARŞI TUTUMLARININ FARKLI DEĞİŞKENLER AÇISINDAN İNCELENMESİ Teacher FATMA MERVE AKTÜRK Teacher FATMA MERVE AKTÜRK, Assist. Prof. Dr. AYSEL ÇAĞDAŞ
20191095 İNTİHAR BİLİŞLERİ, DÜRTÜSELLİK VE YAŞAMIN ANLAMI ARASINDAKİ İLİŞKİNİN İNCELENMESİ PHD Student UMAY BİLGE BALTACI PHD Student UMAY BİLGE BALTACI, Assoc. Prof. Dr ZELİHA TRAŞ, Prof. Dr. MEHMET AK, Prof. Dr. ŞAHİN KESİCİ
SALON 3 / Oturum 49 30.10.2019 17:10 - 18:10 Oturum Başkanı Prof. Dr. Didem ÖNAY DERİN
20191312 MUTLULUK İLE CİNSİYET, AİLE GELİR DURUMU, AKADEMİK BAŞARI VE FİZİKSEL AKTİVİTE DÜZEYİ ARASINDAKİ İLİŞKİNİN İNCELENMESİ Instructor CENGİZ TAŞKAYA Instructor CENGİZ TAŞKAYA, Instructor UĞUR SARUHAN
20191124 ORTAOKUL ÖĞRENCİLERİNİN BAZI BESLENME ALIŞKANLIKLARININ BELİRLENMESİ Teacher ÖZGENUR SAVAŞAN Teacher ÖZGENUR SAVAŞAN, Prof. Dr. DİDEM ÖNAY DERİN
20191313 ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNİN ÜNİVERSİTE YAŞAMINA UYUM DÜZEYLERİ İLE CİNSİYET, KARDEŞ SAYISI, GELİR DÜZEYİ VE AKADEMİK ORTALAMALARI ARASINDA İLİŞKİNİN İNCELENMESİ Instructor CENGİZ TAŞKAYA Instructor CENGİZ TAŞKAYA, Instructor UĞUR SARUHAN
20191296 SOSYAL HİZMET EĞİTİMİNDE BOLOGNA SÜRECİ Research Assist HURİYE İREM KALAYCI KIRLIOĞLU Research Assist HURİYE İREM KALAYCI KIRLIOĞLU
SALON 3 / Oturum 50 30.10.2019 18:20 - 19:20 Oturum Başkanı Assist. Prof. Dr. Ayten KAYA KILIÇ
20191242 ENSEST VAKALARIN TOPLUMSAL CİNSİYET EŞİTSİZLİĞİ BAĞLAMINDA DEĞERLENDİRİLMESİ Dr. PINAR ÖZDEMİR Dr. PINAR ÖZDEMİR
20191234 TÜRKİYE’DE AİLE SOSYAL DESTEK HİZMETLERİ: SOSYAL HİZMET MERKEZLERİ Assist. Prof. Dr. AYTEN KAYA KILIÇ Assist. Prof. Dr. AYTEN KAYA KILIÇ
20191243 YAŞLILARIN MARUZ KALDIĞI SUÇLAR VE YAŞLI MAĞDURİYETİNE SOSYAL HİZMET BAKIŞ AÇISI Dr. PINAR ÖZDEMİR Dr. PINAR ÖZDEMİR
SALON 4 / Oturum 51 30.10.2019 10:10 - 11:10 Oturum Başkanı Assist. Prof. Dr. Mehmet Cihat Özgenel
20191268 DERİN ÖĞRENME YÖNTEMİNİN OTONOM ARAÇLARA ENTEGRE EDİLMESİ Assoc. Prof. Dr ABDULLAH ENGİN ÖZÇELİK Student ELİF BÜŞRA TANRIKULU, Student DAMLA KAYA, Assoc. Prof. Dr ABDULLAH ENGİN ÖZÇELİK
20191150 GÜNEŞ ENERJİSİ KAYNAKLI TARIMSAL SULAMA SİSTEMLERİNDE BUCK-BOOST KONVERTÖRÜN DOĞRU AKIM MOTORUNUN SÜRÜCÜSÜ OLARAK KULLANILMASININ SİMÜLASYONU Assist. Prof. Dr. MEHMET CİHAT ÖZGENEL Assist. Prof. Dr. MEHMET CİHAT ÖZGENEL
20191380 INVETİGATİON OF GLASS FİBER REİNFORCED ALUMİNİUM HONEYCOMB SANDWİCH COMPOSİTES Assist. Prof. Dr. MEHMET TURAN DEMİRCİ Assist. Prof. Dr. MEHMET TURAN DEMİRCİ
SALON 4 / Oturum 52 30.10.2019 11:20 - 12:20 Oturum Başkanı Assoc. Prof. Dr Abdullah Engin Özçelik
20191331 BİR GÜNEŞ ENERJİ SANTRALİNİN ENERJİ VERİMİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ Assoc. Prof. Dr ABDULLAH ENGİN ÖZÇELİK Assist. Prof. Dr. GÜL NİHAL GÜĞÜL, Assoc. Prof. Dr ABDULLAH ENGİN ÖZÇELİK, Student TUĞBA TUTAR
20191147 RETAİL STORE LOCATİON SELECTİON WİTH SWARA AND ARAS-G METHODS Assist. Prof. Dr. HALİL ŞEN Assist. Prof. Dr. HALİL ŞEN
20191381 LOW VELOCİTY IMPACT RESPONSES OF OİL FİLLED AND UNPRESSURİZED AND UNFİLLED BFR/EPOXY COMPOSİTE TUBES Assist. Prof. Dr. MEHMET TURAN DEMİRCİ Assist. Prof. Dr. MEHMET TURAN DEMİRCİ, Engineer UĞUR YOZGAT
SALON 4 / Oturum 53 30.10.2019 13:40 - 14:40 Oturum Başkanı Assist. Prof. Dr. Hasan Hüseyin Tekin
20191195 ÖZEL BAKIM MERKEZİNDE GÖREV YAPAN SOSYAL ÇALIŞMACILARIN PROFİLİ Other MUHAMMET KİREMİTCİ Other MUHAMMET KİREMİTCİ, Assoc. Prof. Dr NUR FEYZAL KESEN
20191210 SOSYAL HİZMET ÖĞRENCİLERİNİN MERHAMET VE ÖZGECİLİK DÜZEYLERİNİN İNCELENMESİ Assist. Prof. Dr. HASAN HÜSEYİN TEKİN Assist. Prof. Dr. DOĞA BAŞER, Assist. Prof. Dr. HASAN HÜSEYİN TEKİN
20191054 DİJİTAL DÜNYADA “YENİ” MEDYA VE DEĞİŞEN YAYINCILIK ANLAYIŞI Instructor Dr. MERVE GENÇYÜREK ERDOĞAN Instructor Dr. MERVE GENÇYÜREK ERDOĞAN, Instructor Dr. VOLKAN YAVUZ

31/10/2019

SALON 1 / Oturum 54 31.10.2019 09:00 - 10:00 Oturum Başkanı Prof. Dr. Abdulkerim Kasim BALTACI
20191098 THE EFFECTS OF MELATONİN SUPPLEMENTATİON ON LENS TİSSUE SIRT1 LEVELS İN OLD FEMALE RATS WİTH DİABETİC Research Assist NİLÜFER AKGÜN ÜNAL Graduate Student ADEM ATACAK, Research Assist NİLÜFER AKGÜN ÜNAL, Research Assist SALTUK BUĞRA BALTACI, Research Assist ÖMER ÜNAL, Prof. Dr. RASİM MOĞULKOÇ, Prof. Dr. ABDULKERİM KASIM BALTACI
20191099 PROTECTİVE EFFECT OF MELATONİN İN THE DİABETİC ELDERLY FEMALE RATS RETİNAL Research Assist ÖMER ÜNAL Assist. Prof. Dr. ELİF GÜLBAHÇE MUTLU, Research Assist SALTUK BUĞRA BALTACI, Research Assist DERVİŞ DAŞDELEN, Research Assist ÖMER ÜNAL, Prof. Dr. RASİM MOĞULKOÇ, Prof. Dr. ABDULKERİM KASIM BALTACI
20191058 COLLECTİON, GENERATİON AND IDENTİFİCATİON OF BONE MARROW MESENCHYMAL STEM CELLS (BM-MSCS), TAKEN FROM MİCE Research Assist KEMAL YUCE Research Assist KEMAL YUCE, Prof. Dr. ABDULKERİM KASİM BALTACI, Prof. Dr. RASİM MOGULKOC, PHD Student AYCA EMSEN
20191094 THE EFFECTS OF RESVERATROL SUPPLEMENTATİON ON RETİNAL SIRT-1 LEVELS İN OLD FEMALE RATS WİTH DİABETİC Research Assist ÖMER ÜNAL Graduate Student ADEM ATACAK, Research Assist DERVİŞ DAŞDELEN, Research Assist SALTUK BUĞRA BALTACI, Research Assist ÖMER ÜNAL, Prof. Dr. RASİM MOĞULKOÇ, Prof. Dr. ABDULKERİM KASIM BALTACI
SALON 1 / Oturum 55 31.10.2019 10:10 - 11:10 Oturum Başkanı Assist. Prof. Dr. Hatice Belge Can
20191139 2014-2019 YILLARI ARASINDAKİ KURUMSAL KAYNAK PLANLAMA (ERP) LİTERATÜRÜNÜN İNCELENMESİ Instructor MEHMET ALİ CANBOLAT Instructor MEHMET ALİ CANBOLAT
20191018 ULUSAL KİMYA EĞİTİMİ KONGRE KİTAPLARINDA YAYIMLANAN PEDAGOJİK ALAN BİLGİSİ BİLDİRİLERİNİN TEMATİK ANALİZİ Assist. Prof. Dr. HATİCE BELGE CAN Assist. Prof. Dr. HATİCE BELGE CAN
20191140 ÖRGÜTLERDE KARAR VERME LİTERATÜRÜNE GENEL BİR BAKIŞ Instructor MEHMET ALİ CANBOLAT Prof. Dr. H. SERDAR ÖĞE, Instructor MEHMET ALİ CANBOLAT
20191372 FOTOAKUSTİK ETKİ İLE İŞİTİLEBİLİR ARALIKTA SES ÜRETEBİLECEK POTANSİYELE SAHİP MOLEKÜLLERİN İNCELENMESİ Student BENGİ DERYA MUŞDAL Student BENGİ DERYA MUŞDAL, Assoc. Prof. Dr MUSTAFA KURT
SALON 1 / Oturum 56 31.10.2019 11:20 - 12:20 Oturum Başkanı Assoc. Prof. Dr Mustafa Uslu
20191332 MORPHOMETRIC INVESTIGATION OF FACIES PELVICA IN HUMAN SACRUM Research Assist FATMA NUR TÜRKOĞLU Instructor Dr. DUYGU AKIN, Research Assist FATMA NUR TÜRKOĞLU, Instructor Dr. ANIL DİDEM AYDIN KABAKÇI, Assist. Prof. Dr. ŞERİFE ALPA, Prof. Dr. MUSTAFA BÜYÜKMUMCU
20191078 PROTECTİVE EFFECT OF RESVERATROL ON BONE TİSSUE İN ELDERLY DİABETİC FEMALE RATS Research Assist KEMAL YUCE Graduate Student KUBRA KİYAR, Research Assist SALTUK BUGRA BALTACI, Research Assist KEMAL YUCE, Research Assist OMER UNAL, Prof. Dr. RASİM MOGULKOC, Prof. Dr. ABDULKERİM KASİM BALTACI
20191057 EVALUATİNG OF BMP2, ZİNC AND DMBA EFFECTS ON CONNEXİN 43 PRODUCTİON İN BONE MARROW MESENCHYMAL STEM CELL (BM-MSCS) WİTH WESTERN BLOT Research Assist KEMAL YUCE Research Assist KEMAL YUCE, Prof. Dr. ABDULKERİM KASİM BALTACI, Prof. Dr. RASİM MOGULKOC
20191329 THE CORRELATİON BETWEEN CORPUS CALLOSUM ANATOMY AND BLOOD TEST RESULTS OF INDİVİDUALS WİTH SCHİZOPHRENİA Research Assist FATMA NUR TÜRKOĞLU Research Assist FATMA NUR TÜRKOĞLU, Prof. Dr. NADİRE ÜNVER DOĞAN, Assist. Prof. Dr. MEMDUHA AYDIN, Assist. Prof. Dr. HAKAN CEBECİ, Assoc. Prof. Dr ZELİHA FAZLIOĞULLARI, Assoc. Prof. Dr AMUSTAFA AGAH TEKİNDAL, Prof. Dr. AHMET KAĞAN KARABULUT
SALON 1 / Oturum 57 31.10.2019 13:40 - 14:40 Oturum Başkanı Assist. Prof. Dr. Kamil Doğancı
20191158 1845 TARİHLİ NÜFUS DEFTERİNE GÖRE BESNİ KAZASI BOZMEKAN, HAMARA, CIRCIR, MEYDAN MAHALLERİN DEMOGRAFİK VE EKONOMİK YAPISI Instructor Dr. KAZIM KARTAL Instructor Dr. KAZIM KARTAL
20191007 AUGUSTUS DÖNEMİ’NDE ROMA’NIN BİTHYNİA ET PONTUS EYALETİ VALİLERİ Assist. Prof. Dr. KAMİL DOĞANCI Assist. Prof. Dr. KAMİL DOĞANCI
20191159 1835 TARİHLİ NÜFUS DEFTERİNE GÖRE ADIYAMAN CAMİ KEBİR MAHALLESİ VE ÇARŞI CAMİ ŞERİF MAHALLESİNİN DEMOGRAFİK YAPISI Instructor Dr. KAZIM KARTAL Instructor Dr. KAZIM KARTAL
20191211 KÜLTÜR TURİZMİNE KATILAN ZİYARETÇİLERİN MEMNUNİYET DÜZEYLERİNİN İNCELENMESİ: GAP BÖLGESİ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA Assoc. Prof. Dr İBRAHİM GİRİTLİOĞLU Assoc. Prof. Dr İBRAHİM GİRİTLİOĞLU, Assist. Prof. Dr. MEHMET SEDAT İPAR, OZAN AYDIN
SALON 1 / Oturum 58 31.10.2019 14:50 - 15:50 Oturum Başkanı Assist. Prof. Dr. Erhan Alabay
20191374 OKUL ÖNCESİ DÖNEM ÇOCUKLARININ KAHRAMANLARININ İNCELENMESİ Assist. Prof. Dr. ERHAN ALABAY Assist. Prof. Dr. ERHAN ALABAY
20191375 36-72 AYLIK ÇOCUKLARIN MERAK ETTİKLERİ BİLİM SORULARININ FARKLI DEĞİŞKENLERE GÖRE İNCELENMESİ Assist. Prof. Dr. ERHAN ALABAY Assist. Prof. Dr. ERHAN ALABAY
20191149 EBEVEYN TUTUMLARININ OKUL ÖNCESİ DÖNEMDEKİ 3-6 YAŞ ÇOCUKLARININ PROBLEM DAVRANIŞLARI ÜZERİNE ETKİSİNİN İNCELENMESİ Research Assist CENGİZ ÇELİK Research Assist CENGİZ ÇELİK
SALON 1 / Oturum 59 31.10.2019 16:00 - 17:00 Oturum Başkanı Assoc. Prof. Dr Atila Yıldırım
20191056 MİLLİ EĞİTİM ŞUBE MÜDÜRLERİNİN ETİK LİDERLİK AÇISINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ. Teacher ÖZLEM KARA Teacher ÖZLEM KARA, Assoc. Prof. Dr ATİLA YILDIRIM
20191062 İSTANBUL İL MERKEZİNDEKİ ORTAOKULLARDA ÖĞRENİM GÖREN ÖĞRENCİLERİN KAHVALTI ALIŞKANLIKLARININ BELİRLENMESİ* Teacher ÖZGENUR SAVAŞAN Teacher ÖZGENUR SAVAŞAN, Prof. Dr. DİDEM ÖNAY DERİN
20191148 ORTAOKUL ÖĞRENCİLERİNİN AKRAN ZORBALIĞI-MAĞDURLUĞU İLE SOSYAL BECERİ DÜZEYLERİNİN FARKLI DEĞİŞKENLER İLE İNCELENMESİ Research Assist CENGİZ ÇELİK Research Assist CENGİZ ÇELİK
SALON 1 / Oturum 60 31.10.2019 17:10 - 18:10 Oturum Başkanı Assoc. Prof. Dr Mustafa Uslu
20191081 KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI KANUNUNUN OTEL İŞLETMELERİNDE TURİST HAKLARI BAĞLAMINDA İNCELENMESİ Instructor Dr. ALİ İNANIR Assist. Prof. Dr. BAYRAM AKAY, Instructor Dr. ALİ İNANIR
20191080 SÜRDÜRÜLEBİLİR KÜLTÜREL MİRAS TURİZMİ KAYNAKLARI BAKIMINDAN BURDUR İLİ’NİN İNCELENMESİ Instructor Dr. ALİ İNANIR Instructor Dr. ALİ İNANIR
20191343 MİZAH İÇERİKLİ SESSİZ FİLMLERİN ÖGRENCİ RESİMLERİNE YANSIMASI Instructor AYCEL DERYA TANAY ÖZTÜRK Instructor AYCEL DERYA TANAY ÖZTÜRK, Prof. Dr. MELİHA YILMAZ
SALON 1 / Oturum 61 31.10.2019 18:20 - 19:20 Oturum Başkanı Assoc. Prof. Dr ZELİHA TRAŞ
20191076 ERGENLERDE SÜREKLİ ÖFKE VE ÖFKE İFADE TARZININ ÇEŞİTLİ DEĞİŞKENLER AÇISINDAN İNCELENMESİ Graduate Student YUSUF ATIŞ Assoc. Prof. Dr ZELİHA TRAŞ, Graduate Student YUSUF ATIŞ
20191102 KİŞİLERARASI HATAYA İLİŞKİN RUMİNASYONUNYORDAYICI OLARAK: KİŞİLERARASI YETKİNLİK VE YAŞAM DOYUMU Graduate Student BEYZA YAKICI Assoc. Prof. Dr ZELİHA TRAŞ, PHD Student UMAY BİLGE BALTACI, Graduate Student BEYZA YAKICI
20191409 TÜRK GÖÇMEN ÇOCUKLARINDA DAVRANIŞSAL VE BİLİŞSEL FAKTÖRLER Dr. ŞİNASİ GÜVENİR Dr. ŞİNASİ GÜVENİR
SALON 2 / Oturum 62 31.10.2019 09:00 - 10:00 Oturum Başkanı Assoc. Prof. Dr Mustafa Uslu
20191272 ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNİN TÜRKİYE’NİN GÜNEMİNE YÖNELİK FİKİRLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ Student EDANUR DURAN Student EDANUR DURAN
20191291 TÜRK SOSYOLOJİSİNDE ADLANDIRMA SORUNU Research Assist SERHAT TOKER Research Assist SERHAT TOKER
20191294 DİJİTAL YERLİLER VE SİBER ZORBALIK Graduate Student ELİF KAYA Assist. Prof. Dr. SALİH TİRYAKİ, Graduate Student ELİF KAYA
20191295 YEREL BASININ GÜNCEL SORUNLARI Graduate Student ELİF KAYA Assist. Prof. Dr. SALİH TİRYAKİ, Graduate Student ELİF KAYA
20191114 KALFA VE ÇIRAKLARIN KOÇLUK VE MENTORLUK ALGISININ GİRİŞİMCİLİK NİYETİ İLE İLİŞKİSİ Instructor MEHMET ALİ CANBOLAT Instructor MEHMET ALİ CANBOLAT, Assoc. Prof. Dr ALİ ŞÜKRÜ ÇETİNKAYA
SALON 2 / Oturum 63 31.10.2019 10:10 - 11:10 Oturum Başkanı Prof. Dr. COŞKUN ARSLAN
20191221 TÜRKÇE ÖĞRETMENİ ADAYLARININ FARKLI METİN TÜRLERİNE İLİŞKİN SORDUKLARI SORULARIN İNCELENMESİ Assist. Prof. Dr. ARİF ÇERÇİ Assist. Prof. Dr. ARİF ÇERÇİ, Instructor AHMET GÜRKAN KARATAŞ
20191237 OKUL ÖNCESİ EĞİTİM KURUMUNA DEVAM EDEN 4-6 YAŞ ÇOCUKLARIN ANNE-BABALARININ İLETİŞİM BECERİLERİNİN FARKLI DEĞİŞKENLER AÇISINDAN İNCELENMESİ Graduate Student ZEYNEP ÇETİNTAŞ Graduate Student ZEYNEP ÇETİNTAŞ, Assist. Prof. Dr. AYSEL ÇAĞDAŞ
20191431 BİLGİSAYAR OYUN BAĞIMLILIĞI PHD Student AYŞE DEMİRCİ PHD Student AYŞE DEMİRCİ, Prof. Dr. COŞKUN ARSLAN
SALON 2 / Oturum 64 31.10.2019 11:20 - 12:20 Oturum Başkanı Prof. Dr. ERDAL HAMARTA
20191224 ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNİN ÖZNEL İYİ OLUŞLARI İLE PSİKOLOJİK SAĞLAMLIKLARI ARASINDA BİR İLİŞKİ VAR MI? Student ŞEYMA NUR YAŞAR Student ESRA ÖZBİLGİÇ, Student ŞEYMA NUR YAŞAR
20191282 LİSE ÖĞRENCİLERİNİN SOSYAL ZEKALARI İLE BENLİK SAYGILARI ARASINDAKİ İLİŞKİNİN İNCELENMESİ Assist. Prof. Dr. ÖZDEN KUŞCU Assist. Prof. Dr. ÖZDEN KUŞCU
20191265 LİSE ÖĞRENCİLERİNİN DUYGU DÜZENLEME VE MÜKEMMELİYETÇİLİK DÜZEYLERİ ARASINDAKİ ARASINDAKİ İLİŞKİNİN İNCELENMESİ PHD Student SELÇUK DUMAN Prof. Dr. ERDAL HAMARTA, PHD Student SELÇUK DUMAN, PHD Student HAKAN ACAR
20191203 ÇOCUK İSTİSMARI KONUSUNDA YAZILAN TEZLER ÜZERİNE NİTEL BİR ARAŞTIRMA Research Assist BERAAT AKPINAR Research Assist BERAAT AKPINAR, Assoc. Prof. Dr MELAHAT DEMİRBİLEK
SALON 2 / Oturum 65 31.10.2019 13:40 - 14:40 Oturum Başkanı Assist. Prof. Dr. HATİCE KÜBRA ÖZALP
20191308 SANAT EĞİTİMİ ÖĞRENCİLERİNİN KÜLTÜR KAVRAMINA YÖNELİK ALGILARI Assist. Prof. Dr. HATİCE KÜBRA ÖZALP Assist. Prof. Dr. HATİCE KÜBRA ÖZALP
20191311 FARKLI TEORİLER ÇERÇEVESİNDE EVLİLİK UYUMU VE EŞ SEÇİMİ KONUSUNUN DEĞERLENDİRİLMESİ Research Assist BERAAT AKPINAR Research Assist BERAAT AKPINAR
20191325 KİMSESİZ ÇOCUKLAR: GERÇEKLİKLER VE PERSPEKTİFLER Assoc. Prof. Dr YAGUT ALİYEVA Assoc. Prof. Dr YAGUT ALİYEVA, Assist. Prof. Dr. SEVİNC ALİYEVA, Other ETİBAR AĞALAR, Other RECEP SAĞIROĞLU
SALON 2 / Oturum 66 31.10.2019 14:50 - 15:50 Oturum Başkanı Assoc. Prof. Dr Ahmet Kurnaz
20191318 ERGENLERİN YAŞADIĞI DUYGUSAL İLİŞKİLERDE KİŞİSEL TEPKİSELLİK BECERİLERİNİN İNCELENMESİ Teacher UĞUR BOLAT Teacher UĞUR BOLAT
20191396 BİREYSEL PSİKOLOJİK DANIŞMA SÜRECİNDE SESSİZLİK ÖNCESİ VE SONRASI SÖZEL TEPKİLERİN İNCELENMESİ: BİR VAKA ÇALIŞMASI PHD Student AYTEN BÖLÜKBAŞI PHD Student AYTEN BÖLÜKBAŞI
20191317 ERGENLİKTE DUYGUSAL İLİŞKİLER Teacher UĞUR BOLAT Teacher UĞUR BOLAT
20191405 ÖĞRENMEDE OKUL FİZİKİ ORTAMLARININ KULLANIMI VE DUYU YOLLARI; HAREKET VE ÖĞRENME Instructor ÜMİT SAVAŞ TAŞKESEN Assist. Prof. Dr. SÜLEYMAN ARSLANTAŞ, Instructor ÜMİT SAVAŞ TAŞKESEN, Assoc. Prof. Dr AHMET KURNAZ, PHD Student BARIŞ DOĞRUKÖK
SALON 2 / Oturum 67 31.10.2019 16:00 - 17:00 Oturum Başkanı Prof. Dr. Nazan AKTAŞ
20191382 GASTROFİZİK: YEME DAVRANIŞI VE LEZZET ALGISINDA YENİ BİR YAKLAŞIM Prof. Dr. NAZAN AKTAŞ Prof. Dr. NAZAN AKTAŞ, Instructor ALİ ŞEN
20191388 BİOAVAİLABİLİTY OF ALGİNATE POLYMER OBTAİNED FROM ALGAE AND APPLİCATİONS İN TEXTİLE INDUSTRY Research Assist HATİCE BANU KESKİNKAYA Research Assist HATİCE BANU KESKİNKAYA, Prof. Dr. CENGİZ AKKÖZ
20191383 TÜKETİCİLERİN BALIK TÜKETİM ALIŞKANLIKLARI VE BİLGİ DURUMLARININ BELİRLENMESİ Prof. Dr. NAZAN AKTAS Instructor ALİ ŞEN, Prof. Dr. NAZAN AKTAS
20191001 MICROBIOTA AND ITS RELATIONSHIP WITH DISEASES Instructor Dr. HALE KÖKSOY Instructor Dr. HALE KÖKSOY
SALON 2 / Oturum 68 31.10.2019 17:10 - 18:10 Oturum Başkanı Assoc. Prof. Dr Mustafa Uslu
20191406 BİRDEN FAZLA ÖĞRETMENLE EĞİTİM YAPILAN SINIFLARDA ÖĞRETMEN YETERLİLİKLERİ, ROLLERİ VE BU ROLLERLE İLGİLİ ÖZEL EĞİTİM ÖĞRETMENLERİNİN GÖRÜŞLERİ Assist. Prof. Dr. SÜLEYMAN ARSLANTAŞ Assist. Prof. Dr. SÜLEYMAN ARSLANTAŞ, Assoc. Prof. Dr AHMET KURNAZ, Assist. Prof. Dr. YAHYA ÇIKILI, Teacher SELMAN AKKUŞ
20191407 DÜNYADA OTİZMİ VE OTİZMLİ BİREYLERİ KONU ALAN FİLMLERDEKİ OTİSTİK KARAKTERLERİN OTİZMİ TEMSİL AÇISINDAN İNCELENMESİ Instructor FATİH KOÇAK Assist. Prof. Dr. SÜLEYMAN ARSLANTAŞ, Instructor FATİH KOÇAK, Teacher YAŞAR EMRE ÇERÇİ
20191410 1997-2017 YILLARI ARASINDA KAYNAŞTIRMA EĞİTİMİ İLE İLGİLİ YAPILAN LİSANSÜSTÜ TEZLERİN ÇEŞİTLİ DEĞİŞKENLER AÇISINDAN İNCELENMESİ Prof. Dr. SABAHATTİN ÇİFTÇİ Teacher AYŞE GÜNDOĞDU IRMAK, Prof. Dr. SABAHATTİN ÇİFTÇİ
SALON 3 / Oturum 69 31.10.2019 11:20 - 12:20 Oturum Başkanı Prof. Dr. COŞKUN ARSLAN
20191244 BENLİK SAYGISININ, KİŞİLİK ÖZELLİKLERİ VE EGO KİMLİK SÜRECİ AÇISINDAN İNCELENMESİ Teacher ÜMMÜHAN ÇAKMAK Teacher ÜMMÜHAN ÇAKMAK, Prof. Dr. COŞKUN ARSLAN
20191261 KONYA İLİNDE YAŞAYAN EVLİ ÖĞRETMENLERİN DUYGUSAL ZEKÂ VE BAĞLANMA STİLLERİNİN EVLİLİK DOYUMUNA ETKİSİ Teacher BÜŞRA NAZLI Teacher BÜŞRA NAZLI, Assist. Prof. Dr. ÖZLEM ALTINSU SÖNMEZ
20191357 ÜNİVERSİTE SON SINIF ÖĞRENCİLERİNİN MESLEKİ SONUÇ BEKLENTİLERİ İLE UMUT PUANLARI ARASINDAKİ İLİŞKİNİN İNCELENMESİ PHD Student AYTEN BÖLÜKBAŞI PHD Student AYTEN BÖLÜKBAŞI
20191341 INVESTIGATION OF TEACHERS' LIFELONG LEARNING COMPETENCES Research Assist CEMAL AKYOL Other YUSUF KASIM AKTA, Assoc. Prof. Dr ALPASLAN GÖRÜCÜ, Research Assist CEMAL AKYOL
SALON 3 / Oturum 70 31.10.2019 14:50 - 15:50 Oturum Başkanı Prof. Dr. Nazan AKTAŞ
20191384 KONYA İLİ COĞRAFİ İŞARETLİ GIDA ÜRÜNLERİ Prof. Dr. NAZAN AKTAS Instructor ALİ ŞEN, Prof. Dr. NAZAN AKTAS
20191337 COMPARISON OF COHESION IN SPORT TEAMS OF TEAM SPORTS PLAYERS Research Assist CEMAL AKYOL Teacher AHMET UĞUR SOLMAZ, Assoc. Prof. Dr ALPASLAN GÖRÜCÜ, Research Assist CEMAL AKYOL
20191275 SAĞLIK LİSANS EĞİTİMİ GÖREN ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNİN AHİLİK VE MESLEK AHLAKI ALGISI: KIRŞEHİR AHİ EVRAN ÜNİVERSİTESİ ÖRNEĞİ Instructor ERHAN BOLAT Instructor YUNUS MACİT, Instructor ERHAN BOLAT
SALON 3 / Oturum 71 31.10.2019 16:00 - 17:00 Oturum Başkanı Assoc. Prof. Dr Güliz AYDIN
20191316 FEN BİLGİSİ ÖĞRETMEN ADAYLARININ OKUL DIŞI ETKİNLİKLERİ GERÇEKLEŞTİRME AMAÇLARINI ETKİLEYEN FAKTÖRLER VE ETKİNLİKLERİ UYGULAMAYA İLİŞKİN GÖRÜŞLERİ Assoc. Prof. Dr GÜLİZ AYDIN Assoc. Prof. Dr GÜLİZ AYDIN, Student SİMAY ERUYSAL
20191262 SOSYAL HİZMET UYGULAMALARINDA DİN VE MANEVİYATIN ROLÜ Instructor ERHAN BOLAT Instructor ERHAN BOLAT, Instructor YUNUS MACİT
20191269 PIKTES ÖĞRETMENLERİNİN UYUM SINIFLARININ VERİMLİLİĞİ KONUSUNDAKİ GÖRÜŞLERİ Teacher AYSUN ERDOĞAN Teacher AYSUN ERDOĞAN
20191253 TRANSFORMATION OF PEDAGOGICAL CONTENT KNOWLEDGE BY THE USE OF PEDAGOGICAL REASONING Assist. Prof. Dr. HATİCE BELGE CAN Assist. Prof. Dr. HATİCE BELGE CAN
SALON 4 / Oturum 72 31.10.2019 11:20 - 12:20 Oturum Başkanı Assoc. Prof. Dr Mustafa KURT
20191370 PİEZOELEKTRİK SENSÖR KULLANARAK İNSAN ADIMI AKUSTİK SİNYALİNİN BELİRLENMESİ Assoc. Prof. Dr MUSTAFA KURT Assoc. Prof. Dr MUSTAFA KURT, Student BİLGE ÇİĞDEM ÇİFTÇİ
20191319 MU SYMMETRY AND MU CONSERVATİON LAWS OF NONLİNEAR WAVE EQUATİON Assist. Prof. Dr. ÖZLEM ORHAN Assist. Prof. Dr. ÖZLEM ORHAN
20191376 FERROELEKTRİK MOFS MALZEMELERİN FAZ GEÇİŞ MODELLERİ Assoc. Prof. Dr MUSTAFA KURT Assoc. Prof. Dr MUSTAFA KURT, Assist. Prof. Dr. ARZU KURT

01/11/2019

SALON 1 / Oturum 73 01.11.2019 09:00 - 10:00 Oturum Başkanı Assoc. Prof. Dr Mustafa Uslu
20191110 MÜZİK ÖĞRETMENİ ADAYLARININ MÜZİK TEKNOLOJİLERİ ARAÇ-GEREÇLERİNİ KULLANIM DURUMLARI İNCELEYEN BİR ARAŞTIRMA Graduate Student BERATHAN BAYTEMİR Graduate Student BERATHAN BAYTEMİR, Assist. Prof. Dr. HASAN DELEN
20191108 BİREYSEL ÇALGISI BAĞLAMA OLAN ÖĞRENCİLERİN DERS DIŞI MÜZİKAL ETKİNLİKLERDE GÖREV ALMASININ ÇALGI EĞİTİMİNE ETKİLERİNİN İNCELENMESİ Graduate Student HALİL İBRAHİM CANDAN Graduate Student HALİL İBRAHİM CANDAN, Assist. Prof. Dr. HASAN DELEN
20191119 TÜRKİYE’DE 2008-2019 YILLARI ARASINDA DÜZENLENEN KORO ŞEFLİĞİ ÇALIŞTAYLARININ İNCELENMESİ Research Assist MERVE NİHAN ERTEKİN KAYA Instructor Dr. ATİLLA ÇAĞDAŞ DEĞER, Research Assist MERVE NİHAN ERTEKİN KAYA
SALON 1 / Oturum 74 01.11.2019 10:10 - 11:10 Oturum Başkanı Assoc. Prof. Dr MERAL AKAN
20191113 SES EĞİTİMİ VEREN ÖĞRETİM ELEMANLARININ MÜZİK TEKNOLOJİLERİ ARAÇ-GEREÇLERİNİ KULLANIMINA YÖNELİK ARAŞTIMA Graduate Student BERATHAN BAYTEMİR Graduate Student BERATHAN BAYTEMİR, Assist. Prof. Dr. HASAN DELEN
20191101 “BİR NEFES DE SEN VER 3” KONSERİ KAYIT YÖNTEMLERİ Assist. Prof. Dr. HASAN DELEN Assist. Prof. Dr. HASAN DELEN
20191266 ÇAĞDAŞ DOKUMA BAĞLAMINDA DİĞER TEKSTİL TEKNİKLERİNDEN YARARLANMA ARAYIŞI VE ÖRNEK BİR ÇALIŞMA SÜRECİ Assoc. Prof. Dr MERAL AKAN Assoc. Prof. Dr MERAL AKAN
20191100 PROFESYONEL SES KAYIT STÜDYOLARINDA, BAĞLAMA KAYITLARI ESNASINDA YAŞANILAN SORUNLAR ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA Assist. Prof. Dr. HASAN DELEN Assist. Prof. Dr. HASAN DELEN
SALON 1 / Oturum 75 01.11.2019 11:20 - 12:20 Oturum Başkanı Prof. Dr. Osman AKANDERE
20191188 1869 TARİHLİ MAARİF-İ UMÛMİYE NİZAMNÂMESİ VE EĞİTİM YAPIMIZA GETİRDİĞİ YENİLİKLER Prof. Dr. OSMAN AKANDERE Prof. Dr. OSMAN AKANDERE
20191190 TÜRKİYE’DEKİ SURİYELİLERİN DİL İHTİYAÇLARININ VE SORUNLARININ ÇÖZÜMÜNE İLİŞKİN YAPILAN ÇALIŞMALAR ÜZERİNE BİR İNCELEME Graduate Student SEHER ESEN Graduate Student SEHER ESEN, Prof. Dr. OSMAN AKANDERE
20191019 TÜRKİYE'DEN LÜBNAN'A YAŞANAN GÖÇLER Assist. Prof. Dr. FETHİ NAS Assist. Prof. Dr. FETHİ NAS
20191416 SINIF ÖĞRETMENLERİNİN FATİH PROJESİ İLE İLGİLİ GÖRÜŞLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ Teacher FATMA TUĞBA OLAÇ Teacher FATMA TUĞBA OLAÇ, Prof. Dr. SABAHATTİN ÇİFTÇİ
20191417 KONYA-BEYŞEHİR YUKARI ESENCE MAHALLESİ ARAZİ TOPLULAŞTIRMASININ TARIMSAL ALT YAPI HİZMETLERİNE ETKİSİNİN BELİRLENMESİ Graduate Student ELİFE UYANIK Graduate Student ELİFE UYANIK
SALON 1 / Oturum 76 01.11.2019 13:40 - 14:40 Oturum Başkanı Assoc. Prof. İbrahim Çoban
20191060 ÇAĞDAŞ TÜRK RESİM SANATINDA YÖRESEL BİR YORUMCUSU OLARAK, NEVZAT AKORAL Assoc. Prof. İBRAHİM ÇOBAN Assoc. Prof. İBRAHİM ÇOBAN
20191167 SANAT ESERLERİNİN KORUNMASI /KOLEKSİYONUNUN ÖNEMİ VE BİR ÖRNEK "WASHİNGTON TEKSTİL MÜZESİ" Assoc. Prof. Dr ZUHAL TÜRKTAŞ Assoc. Prof. Dr ZUHAL TÜRKTAŞ
20191164 1950 SONRASI ÇAĞDAŞ TÜRK ÖZGÜN BASKI RESİM SANATINDA KÜLTÜR TEMASI Graduate Student M. KÜRŞAT GÜNEBAKMAZ Graduate Student M. KÜRŞAT GÜNEBAKMAZ, Graduate Student D. KÜBRA NEBİLİR
20191067 ÇAĞDAŞ TÜRK RESİM SANATINDA HOCA VE SANATÇI KİMLİĞİYLE MALİK AKSEL Graduate Student DÖNDÜ AZGÜN Graduate Student DÖNDÜ AZGÜN
SALON 1 / Oturum 77 01.11.2019 14:50 - 15:50 Oturum Başkanı Assoc. Prof. İbrahim Çoban
20191061 ÇAĞDAŞ TÜRK RESİM SANATINDA SANATÇI VE AĞAÇ BASKI RESİM USTASI KİMLİĞİYLE MUAMMER BAKIR Assoc. Prof. İBRAHİM ÇOBAN Assoc. Prof. İBRAHİM ÇOBAN
20191073 ÇAĞDAŞ TÜRK RESMİNDE ZAMAN MEKAN VE FİGÜR İLİŞKİSİ: FERRUH BAŞAĞA VE ERGİN İNAN Graduate Student D. KÜBRA NEBİLİR Graduate Student D. KÜBRA NEBİLİR, Graduate Student M. KÜRŞAT GÜNEBAKMAZ
20191066 19. YÜZYILDAN GÜNÜMÜZE ÇAĞDAŞ TÜRK RESİM SANATINDA FOTOĞRAFİK EĞİLİMLER VE FOTOĞRAFIN KULLANIMI Assoc. Prof. İBRAHİM ÇOBAN Graduate Student DÖNDÜ AZGÜN, Assoc. Prof. İBRAHİM ÇOBAN
20191289 ‘NEREDE BU FİL’ ADLI ÇOCUK KİTABININ TASARIM VE İÇERİĞİNİN EĞİTSEL AÇIDAN İNCELENMESİ Instructor SEDA BİRŞAN ŞENGÜN Instructor SEDA BİRŞAN ŞENGÜN
20191424 TEMEL SANATTA ÇİZGİNİN KİMLİĞİ Teacher FETHİYE YÜKSEK Teacher FETHİYE YÜKSEK
SALON 1 / Oturum 78 01.11.2019 16:00 - 17:00 Oturum Başkanı Assoc. Prof. Dr ZELİHA TRAŞ
20191330 SAĞ KANAT YETKECİLİĞİ DÜZEYİ İLE ADİL DÜNYA İNANCI DÜZEYİ ARASINDAKİ İLİŞKİNİN İNCELENMESİ Student SÜMEYYE HAMRA KOTAN Student SÜMEYYE HAMRA KOTAN
20191347 ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNİN YABANCI DİLDE ANLAMAYA YÖNELİK DİL BECERİLERİNİ GELİŞTİRİRKEN KARŞILAŞTIKLARI GÜÇLÜKLER Assist. Prof. Dr. HÜMSET SEÇKİN Assist. Prof. Dr. HÜMSET SEÇKİN
20191348 KELİME İLİŞKİLENDİRME TESTİ ARACILIĞIYLA MÜZİK ÖĞRETMEN ADAYLARININ KORO KAVRAMINA YÖNELİK BİLİŞSEL YAPILARININ İNCELENMESİ Assist. Prof. Dr. NİLAY ÖZAYDIN Assist. Prof. Dr. NİLAY ÖZAYDIN
20191103 KİŞİLERARASI YETKİNLİĞİN ÇEŞİTLİ DEMOGRAFİK DEĞİŞKENLERE GÖRE İNCELENMESİ Graduate Student BEYZA YAKICI Assoc. Prof. Dr ZELİHA TRAŞ, PHD Student UMAY BİLGE BALTACI, Graduate Student BEYZA YAKICI
20191230 OKUL ÖNCESİ EĞİTİMDE MONTESSORİ EĞİTİMİNİN ÇOCUĞUN GELİŞİMİ ÜZERİNE ETKİSİNİN VELİ AÇISINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ ÜZERİNE YAPILAN ÇALIŞMA Other ARZU BADEMLİ Other ARZU BADEMLİ
SALON 1 / Oturum 79 01.11.2019 17:10 - 18:10 Oturum Başkanı Prof. Dr. COŞKUN ARSLAN
20191077 ERGENLERDE BOYUN EĞİCİ DAVRANIŞLARIN ÇEŞİTLİ DEĞİŞKENLER AÇISINDAN İNCELENMESİ Graduate Student YUSUF ATIŞ Assoc. Prof. Dr ZELİHA TRAŞ, Graduate Student YUSUF ATIŞ
20191327 ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNDE SOSYAL BASKINLIK YÖNELİMİ, ŞİDDET EĞİLİMİ VE MERHAMET DÜZEYLERİ ARASINDAKİ İLİŞKİ Student NAZAN RÜMEYSA TEKİN Student NAZAN RÜMEYSA TEKİN
20191152 ZORBALIK: İLİŞKİLİ OLDUĞU KAVRAMLAR VE SONUÇLARI PHD Student AYŞE DEMİRCİ PHD Student AYŞE DEMİRCİ, Prof. Dr. COŞKUN ARSLAN
20191351 EDEBİYAT DÜNYASINDA TUTUNABİLMENİN HİKÂYESİ: BİR OĞUZ ATAY OKUMASI Research Assist BERKAY ÇETİN Research Assist BERKAY ÇETİN
SALON 2 / Oturum 80 01.11.2019 10:10 - 11:10 Oturum Başkanı Prof. Dr. Sabahattin Çiftçi
20191196 SOSYAL BİLGİLER ÖĞRETMEN ADAYLARININ MATEMATİK ÖZ YETERLİLİKLERİ İLE MATEMATİK KAYGILARI ARASINDAKİ İLİŞKİNİN İNCELENMESİ Teacher TESLİME KOCA Prof. Dr. AYTUNGA OĞUZ, Teacher TESLİME KOCA
20191239 LABORATUVAR ÖN LİSANS ÖĞRENCİLERİNİN MESLEKLERİ VE MESLEKİ GELECEKLERİ İLE İLGİLİ GÖRÜŞLERİNİN BELİRLENMESİ ÜZERİNE BİR ÇALIŞMA Instructor KELİMETTULLAH GEÇER Instructor KELİMETTULLAH GEÇER, Assist. Prof. Dr. CAHİT TAŞDEMİR
20191260 ÖĞRETMENLERİN KAPSAYICI EĞİTİMDE YAŞADIKLARI SORUNLAR VE ÇÖZÜM ÖNERİLERİ ÜZERİNE NİTEL BİR ARAŞTIRMA (AFYONKARAHİSAR ÖRNEĞİ)) Teacher TESLİME KOCA Prof. Dr. AYTUNGA OĞUZ, Teacher TESLİME KOCA
20191415 SINIF ÖĞRETMENLERİNİN YAPILANDIRMACI EĞİTİM ANLAYIŞINA İLİŞKİN GÖRÜŞLERİ Teacher FATMA TUĞBA OLAÇ Teacher FATMA TUĞBA OLAÇ, Prof. Dr. SABAHATTİN ÇİFTÇİ
SALON 2 / Oturum 81 01.11.2019 11:20 - 12:20 Oturum Başkanı Assist. Prof. Dr. Mehmet ŞAHİN
20191216 KONYA-AKŞEHİR İLÇESİNDEKİ KİRAZ BAHÇELERİNDE KULLANILAN DAMLA SULAMA SİSTEMLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ Student M. ZİAULHAQ MAHMOOD MOHAMMED Student M. ZİAULHAQ MAHMOOD MOHAMMED, Assist. Prof. Dr. MEHMET ŞAHİN
20191231 TARIMDA ARAZİ PARÇALANMASININ NEDENLERİ VE ARAZİ TOPLULAŞTIRMA UYGULAMALARININ TARIMSAL ALT YAPIYA ETKİLERİ Assist. Prof. Dr. MEHMET ŞAHİN Assist. Prof. Dr. MEHMET ŞAHİN, PHD Student CANAN CANDAN, PHD Student EMİNE PATLAR, Prof. Dr. NİZAMETTİN ÇİFTÇİ
20191364 FOOD BANKING IN MUNICIPALITIES Assist. Prof. Dr. SEDA YALCIN Assist. Prof. Dr. SEDA YALCIN
20191227 TÜRKİYE’DE ARAZİ TOPLULAŞTIRMA UYGULAMALARI, KARŞILAŞILAN SORUNLAR VE MEVZUAT Student BEDRİYE ESKİCİ Student BEDRİYE ESKİCİ, Prof. Dr. NİZAMETTİN ÇİFTÇİ, Assist. Prof. Dr. MEHMET ŞAHİN, Student CANAN CANDAN
20191427 IRRIGATION EFFECTIVENESS OF AGRICULTURAL COOPERATIVES IN SUDAN- KHARTOUM STATE PHD Student YASSİR ABDERAHMAN PHD Student YASSİR ABDERAHMAN, Prof. Dr. NİZAMETTİN ÇİFTÇİ
SALON 2 / Oturum 82 01.11.2019 13:40 - 14:40 Oturum Başkanı Assoc. Prof. Dr Hilmi Yurdakul
20191399 DEVELOPMENT OF ZİRCONİA BASED CUTTİNG TOOLS Assoc. Prof. Dr HİLMİ YURDAKUL Assist. Prof. Dr. ARİFE YURDAKUL, Research Assist ERCAN ŞENER, Assoc. Prof. Dr HİLMİ YURDAKUL
20191354 DETERMİNATİON OF ATTİTUDE, AWARENESS AND KNOWLEDGE LEVEL OF HALAL FOODS OF UNDERGRADUATES: THE SAMPLE OF KONYA Assist. Prof. Dr. EBRU BAYRAK Assist. Prof. Dr. MUHAMMET ALİ CEBİRBAY, Assist. Prof. Dr. EBRU BAYRAK
20191401 MANUFACTURİNG CA-PSZ CERAMİCS FROM EGG-SHELLS FOR DENTAL APPLİCATİONS Assist. Prof. Dr. ARİFE YURDAKUL Assist. Prof. Dr. ARİFE YURDAKUL, Research Assist ERCAN ŞENER, Assoc. Prof. Dr HİLMİ YURDAKUL
20191400 DEVELOPMENT AND CHARACTERİZATİON OF 12CE-TZP/3Y-TZP COMPOSİTES FOR WEAR-BASED APPLİCATİONS Assoc. Prof. Dr HİLMİ YURDAKUL Assist. Prof. Dr. ARİFE YURDAKUL, Research Assist ERCAN ŞENER, Assoc. Prof. Dr HİLMİ YURDAKUL
SALON 2 / Oturum 83 01.11.2019 14:50 - 15:50 Oturum Başkanı Assist. Prof. Dr. Seda YALCIN
20191404 PRODUCTION OF SM2+ DOPED Sİ2N2O NOVEL GREEN PHOSPHORS FOR SOLID STATE LIGHTING Assoc. Prof. Dr HİLMİ YURDAKUL Student ALPARSLAN ALİ BALTA, Assist. Prof. Dr. ARİFE YURDAKUL, Assist. Prof. Dr. ORKUN TUNÇKAN, Prof. Dr. SERVET TURAN, Assoc. Prof. Dr HİLMİ YURDAKUL
20191361 COMPARISON OF BREADS INCLUDING POTATO PUREE OR FLOUR Assist. Prof. Dr. SEDA YALCIN Assist. Prof. Dr. SEDA YALCIN
20191355 DETERMİNATİON OF ENERGY DRİNK CONSUMPTİON FREQUENCY, ATTİTUDE AND KNOWLEDGE LEVELS OF ADULTS İN KONYA Assist. Prof. Dr. EBRU BAYRAK Assist. Prof. Dr. MUHAMMET ALİ CEBİRBAY, Assist. Prof. Dr. EBRU BAYRAK
20191403 DEVELOPMENT OF A NEW TYPE CERAMİC-BASED COMPOSİTE: 8MG-PSZ/3Y-TZP/AL2O3/ZRB2 Assist. Prof. Dr. ARİFE YURDAKUL Assist. Prof. Dr. ARİFE YURDAKUL
20191402 PRODUCTİON AND CHARACTERİZATİON OF MG AND Y CO-DOPED PSZ/TZP COMPOSİTES Assist. Prof. Dr. ARİFE YURDAKUL Assist. Prof. Dr. ARİFE YURDAKUL, Research Assist ERCAN ŞENER, Assoc. Prof. Dr HİLMİ YURDAKUL
SALON 2 / Oturum 84 01.11.2019 16:00 - 17:00 Oturum Başkanı Prof. Dr. Ümit Arklan
20191298 FİCTİONALİZED HUMAN IN SCİENCE FİCTİON CİNEMA: THE ‘TRANSHUMAN’ TERM AND THE CASE OF THE MOVİE EX MACHİNA Instructor Dr. EVREN GÜNEVİ USLU Instructor Dr. EVREN GÜNEVİ USLU, Research Assist YASEMİN ÖZKENT
20191346 İNGİLİZCE ÖĞRETMENLİĞİ ÖĞRENCİLERİNİN YABANCI DİLDE KONUŞMA VE YAZMA BECERİLERİNİ GELİŞTİRİRKEN KARŞILAŞTIKLARI GÜÇLÜKLER Assist. Prof. Dr. HÜMSET SEÇKİN Assist. Prof. Dr. HÜMSET SEÇKİN, Assist. Prof. Dr. HÜMSET SEÇKİN
20191145 KAMU YÖNETİMİNDE BİR HALKLA İLİŞKİLER FAALİYETİ OLARAK KAMU SPOTLARI: BETİMLEYİCİ BİR ANALİZ Research Assist HASAN RENÇBER Research Assist HASAN RENÇBER, Prof. Dr. ÜMİT ARKLAN
20191263 A FREUDIAN APPROACH OF ÇUKUR SERIES Research Assist YASEMİN ÖZKENT Research Assist YASEMİN ÖZKENT, Instructor Dr. EVREN GÜNEVİ USLU
20191156 YAŞLILIK TEMELLİ ORGANİZASYONLARIN SOSYAL MEDYADAKİ TEMSİLİ: 60+ TAZELENME ÜNİVERSİTESİ ÖRNEĞİ Prof. Dr. ÜMİT ARKLAN Prof. Dr. ÜMİT ARKLAN, Research Assist RESUL TAŞAN
SALON 2 / Oturum 85 01.11.2019 17:10 - 18:10 Oturum Başkanı Assoc. Prof. Dr Burhan Çapri
20191379 ÖĞRETMEN ADAYLARINDA İŞLE BÜTÜNLEŞME VE TÜKENMİŞLİK ARASINDAKİ İLİŞKİNİN İNCELENMESİ Assoc. Prof. Dr BURHAN ÇAPRİ Assoc. Prof. Dr BURHAN ÇAPRİ, Graduate Student FATMA ALTAY
20191418 FATİH PROJESİ KAPSAMINDA 9. SINIF FİZİK DERSİNE AİT ETKİNLİKLERDE GÖRSEL MATERYALLERİN ÖNEMİ Assoc. Prof. Dr ERSİN BOZKURT Teacher GÜNAY MUTLUER, Assoc. Prof. Dr ERSİN BOZKURT, Prof. Dr. ERCAN TÜRKKAN
20191378 PEDAGOJİK FORMASYON ÖĞRENCİLERİNİN KARİYER UYUMLARININ YORDANMASINDA TÜKENMİŞLİĞİN ROLÜ Assoc. Prof. Dr BURHAN ÇAPRİ Assoc. Prof. Dr BURHAN ÇAPRİ
20191144 KAMU DİPLOMASİSİ ARACI OLARAK SOSYAL MEDYA: TÜRKİYE CUMHURİYETİ DIŞ TEMSİLCİLİKLERİ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA Prof. Dr. HASAN RENÇBER Research Assist NURULLAH ZAFER KARTAL, Prof. Dr. HASAN RENÇBER
SALON 3 / Oturum 86 01.11.2019 13:40 - 14:40 Oturum Başkanı Prof. Dr. Ahmet Erdoğan
20191240 İLÖĞRETİM MATEMATİK ÖĞRETMENİ ADAYLARININ MESLEKİ KAYGI DÜZEYLERİNİN İNCELENMESİ : VAN YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ ÖRNEKLEMİ Assist. Prof. Dr. CAHİT TAŞDEMİR Assist. Prof. Dr. CAHİT TAŞDEMİR
20191233 AKIL VE ZEKÂ OYUNLARININ İLKÖĞRETİM YEDİNCİ SINIF ÖĞRENCİLERİNİN AKIL YÜRÜTME BECERİLERİNE VE MATEMATİKSEL TUTUMLARINA ETKİSİ Teacher DİCLE YILMAZ Prof. Dr. AHMET ERDOĞAN, Teacher DİCLE YILMAZ
20191365 10. SINIF MATEMATİK DERS KİTABININ PROBLEM ÇÖZME STRATEJİLERİ AÇISINDAN İNCELENMESİ Prof. Dr. AHMET ERDOĞAN Instructor MEHMET ALİ ÇELİK, Prof. Dr. AHMET ERDOĞAN
20191371 ÖĞRETMEN ADAYLARININ "KÜTLEÇEKİM POTANSİYEL ENERJİSİ" KAVRAMINA AİT KAVRAMA ÇEŞİTLİLİĞİNİN FENOMENOGRAFİK ARAŞTIRMA METODU İLE BELİRLENMESİ Assoc. Prof. Dr ERSİN BOZKURT Assoc. Prof. Dr ERSİN BOZKURT
20191146 TÜRK SİLAHLI KUVVETLERİ’NİN HALKLA İLİŞKİLER AMAÇLI SOSYAL MEDYA KULLANIMI: RESMİ YOUTUBE KANALI ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA Prof. Dr. ÜMİT ARKLAN Prof. Dr. ÜMİT ARKLAN, Research Assist NURULLAH ZAFER KARTAL
SALON 3 / Oturum 87 01.11.2019 14:50 - 15:50 Oturum Başkanı Prof. Dr. Murat Tosun
20191249 HEMŞİRELİK EĞİTİMİNDE TRANSKÜLTÜREL YAKLAŞIMIN ÖNEMİ Instructor AYŞE ELKOCA Instructor AYŞE ELKOCA
20191206 ACTEOSİD MEME KANSERİ HÜCRE HATTI MDA-MB-231’DE VEGF VE IL ÜZERİNDEN ETKİ GÖSTERİR Mİ? Student TUĞÇE ALADAĞ Assist. Prof. Dr. FATMA FIRAT, Student TUĞÇE ALADAĞ
20191310 ORAL MUKOZİT YÖNETİMİNDE KANITA DAYALI HEMŞİRELİK UYGULAMALARI Instructor BELİZ YEKELER KAHRAMAN Instructor BELİZ YEKELER KAHRAMAN
20191120 ARI ZEHİRİ UYGULAMASINA BAĞLI AKCİĞER HİSTOLOJİK YAPISINDA GÖRÜLEN DEĞİŞİKLİKLERİN İNCELENMESİ Instructor Dr. ESRA ASLAN Instructor Dr. ESRA ASLAN, Prof. Dr. MURAT TOSUN
SALON 3 / Oturum 88 01.11.2019 16:00 - 17:00 Oturum Başkanı Prof. Dr. Murat Tosun
20191248 PREMENSTRUAL SENDROM PREVELANSI VE KADINLARIN YAŞAM KALİTESİNE ÜZERİNE ETKİSİ Instructor AYŞE ELKOCA Instructor AYŞE ELKOCA
20191274 KRONİK HASTALIKLARDA CİNSEL İŞLEV BOZUKLUĞU VE HEMŞİRELİK BAKIMI Instructor BELİZ YEKELER KAHRAMAN Instructor BELİZ YEKELER KAHRAMAN
20191127 GEBELİK DÖNEMİNDE FARKLI TİPTE SSRI VERİLEN ANNE RATLARIN BEYİNLERİNDE SIKI BAĞLANTI PROTEİNLERİ VE ASTROSİT SAYISINDA GÖRÜLEN DEĞİŞİKLİKLERİN İNCELENMESİ Student TUĞÇE ALADAĞ Student TUĞÇE ALADAĞ, Instructor Dr. ESRA ASLAN, Prof. Dr. MURAT TOSUN

02/11/2019

SALON 1 / Oturum 89 02.11.2019 09:00 - 10:00 Oturum Başkanı Assist. Prof. Dr. Demet Akarçay Ulutaş
20191302 SOSYAL HİZMET ÖĞRENCİLERİNİN OTANTİK KİMLİK VE MANEVİ YÖNELİMLERİ ARASINDAKİ İLİŞKİNİN İNCELENMESİ Research Assist AYŞE NUR BOZ Research Assist AYŞE NUR BOZ, Assist. Prof. Dr. DEMET AKARÇAY ULUTAŞ
20191315 FARKLI KÜLTÜRLERLE ÇALIŞMA DENEYİMİ: SOSYAL HİZMET ÖĞRENCİLERİNİN ALAN UYGULAMASINA YÖNELİK GÖRÜŞLERİ Student ZELİHA ULUTAŞ Assist. Prof. Dr. DEMET AKARÇAY ULUTAŞ, Student ZELİHA ULUTAŞ, Student BÜŞRA GÜRBÜZ
20191264 YANSITICI ÖĞRENME GÜNLÜKLERİNİN ÖĞRETİM SÜRECİNE VE ÖĞRENCİLERİN MATEMATİK TUTUMLARINA ETKİSİNİN İNCELENMESİ Instructor HABİP MEHMET SEVGİ Instructor HABİP MEHMET SEVGİ
20191429 ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNİN KİŞİLER ARASI PROBLEM ÇÖZME VE ÖZ ANLAYIŞ DÜZEYLERİ’NİN BİLİŞSEL ESNEKLİK AÇISINDAN İNCELENMESİ Assoc. Prof. SÜLEYMAN BARBAROS YALCİN Graduate Student ALİ COŞKUN TOPALOĞLU, Prof. Dr. COŞKUN ARSLAN, Assoc. Prof. SÜLEYMAN BARBAROS YALCİN
SALON 1 / Oturum 90 02.11.2019 10:10 - 11:10 Oturum Başkanı Assoc. Prof. Dr Abdulkerim KARADENİZ
20191004 ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNDE BOŞ ZAMAN YÖNETİMİ VE MUTLULUK ARASINDAKİ İLİŞKİNİN İNCELENMESİ Assist. Prof. Dr. HATİCE HARMANCI Assist. Prof. Dr. HATİCE HARMANCI, Student BERNA BOZ, Student GÖRKEM İLAYDA EKİCİ
20191350 ORTAÖĞRETİM ÖĞRENCİLERİNİN YAZILI ANLATIMLARINDA BAĞDAŞIKLIK VE TUTARLILIK Assoc. Prof. Dr ABDULKERİM KARADENİZ Assoc. Prof. Dr ABDULKERİM KARADENİZ
20191003 YETİŞKİNLERİN ANKSİYETE DÜZEYLERİ İLE PSİKOLOJİK SAĞLAMLIKLARI ARASINDA BİR İLİŞKİ VAR MI? Assist. Prof. Dr. HATİCE HARMANCI Assist. Prof. Dr. HATİCE HARMANCI, Student ALEYNA GÜL, Student MERYEM ÇORAKÇI
20191142 REŞAT NURİ GÜNTEKİN’İN KAVAK YELLERİ ROMANINDA KAÇIŞ İZLEĞİ Instructor HAVVAANA KARADENİZ Instructor HAVVAANA KARADENİZ
SALON 1 / Oturum 91 02.11.2019 11:20 - 12:20 Oturum Başkanı Assoc. Prof. Dr Abdulkerim KARADENİZ
20191408 ERGENLERDE PROBLEM ÇÖZME BECERİLERİNİN YORDAYICILARI OLARAK İNSANİ DEĞERLERİN İNCELENMESİ Assist. Prof. Dr. SEHER AKDENİZ Assist. Prof. Dr. SEHER AKDENİZ
20191123 TÜRKÇE ÖĞRETMEN ADAYLARININ ESKİ TÜRK EDEBİYATI EĞİTİMİ HAKKINDAKİ GÖRÜŞLERİ Assoc. Prof. Dr ABDULKERİM KARADENİZ Assoc. Prof. Dr ABDULKERİM KARADENİZ
20191133 BİR ÇATIŞMANIN ROMANI: YEŞİL GECE Instructor HAVVAANA KARADENİZ Instructor HAVVAANA KARADENİZ
20191136 ÖĞRENCİLERİN TUTARLI METİN OLUŞTURMA BECERİLERİNİ ETKİLEYEN FAKTÖRLER Assoc. Prof. Dr ABDULKERİM KARADENİZ Assoc. Prof. Dr ABDULKERİM KARADENİZ
SALON 1 / Oturum 92 02.11.2019 13:40 - 14:40 Oturum Başkanı Assoc. Prof. Dr Mustafa Uslu
20191187 A QUALITATIVE RESEARCH ON ELDERLY INDIVIDUALS’ EXPERIENCES OF SPOUSE LOSS: KONYA EXAMPLE Student SULTAN KİREMİTCİ Student SULTAN KİREMİTCİ, Assist. Prof. Dr. SİNAN AKÇAY
20191069 ZİHİN HARİTALARINA DAYALI MATEMATİK ÖĞRETİMİNİN ÖĞRECİLERİN MATEMATİK BAŞARISINA VE TUTUMUNA ETKİSİ Instructor HABİP MEHMET SEVGİ Instructor HABİP MEHMET SEVGİ
20191368 ALGILANAN ÇELİŞİK DUYGULU CİNSİYETÇİLİK DÜZEYİ İLE BENLİK SAYGISI DÜZEYİ ARASINDAKİ İLİŞKİNİN İNCELENMESİ Student SULTAN ZEHRA ÜTLU Student SULTAN ZEHRA ÜTLU
20191425 PUBLIC RELATIONS AND SPORT SERVICES Instructor Dr. YAHYA GÖKHAN YALÇIN Instructor Dr. YAHYA GÖKHAN YALÇIN
SALON 2 / Oturum 93 02.11.2019 09:00 - 10:00 Oturum Başkanı Prof. Dr. Sabahattin Çiftçi
20191421 2002-2018 YILLARINDA PROJE TABANLI ÖĞRENME İLE İLGİLİ YAPILAN LİSANSÜSTÜ TEZLERİN ÇEŞİTLİ DEĞİŞKENLERE GÖRE İNCELENMESİ Prof. Dr. SABAHATTİN ÇİFTÇİ Teacher AYŞEGÜL BİLGİN, Prof. Dr. SABAHATTİN ÇİFTÇİ
20191157 FEN BİLİMLERİ DERSLERİNDE STEM UYGULAMALARI: SESİN MADDEYLE ETKİLEŞMESİ ÖRNEĞİ Graduate Student MUKADDES KARYAĞDI Graduate Student MUKADDES KARYAĞDI, Assoc. Prof. Dr GÜLİZ AYDIN
20191422 SINIF ÖĞRETMENLİĞİ ALANINDA YAPILMIŞ DOKTORA TEZLERİNİN İNCELENMESİ PHD Student ETHEM GÜRHAN Prof. Dr. SABAHATTİN ÇİFTÇİ, PHD Student SİNAN ARI, PHD Student ETHEM GÜRHAN
20191059 GÜZEL SANATLAR LİSESİ MÜZİK BÖLÜMÜ ÖĞRENCİLERİNİN BİREYSEL ÇALGI ÇALIŞMA DURUMLARININ ÖĞRENCİ GÖRÜŞLERİ BAKIMINDAN İNCELENMESİ (KONYA İLİ ÖRNEĞİ) Teacher ABDULLAH KAYA Teacher ABDULLAH KAYA, Assoc. Prof. Dr HAYRETTİN ONUR KÜÇÜKOSMANOĞLU
SALON 2 / Oturum 94 02.11.2019 10:10 - 11:10 Oturum Başkanı Assist. Prof. Dr. gülperi demir
20191155 EVALUATION OF THE MEDITERRANEAN DIET QUALITY INDEX (KIDMED) IN ADOLESCENTS Assist. Prof. Dr. GÜLPERİ DEMİR Assist. Prof. Dr. GÜLPERİ DEMİR
20191336 TORASİK CERRAHİ SONRASI TEK TARAFLI OMUZ PROBLEMLERİNİN TEDAVİSİ Research Assist NERİMAN TEMEL AKSU Research Assist NERİMAN TEMEL AKSU, Prof. Dr. ZELİHA BAŞKURT
20191154 EVALUATION OF HEALTHY LIFE STYLE BEHAVIORS OF ADULTS Assist. Prof. Dr. GÜLPERİ DEMİR Assist. Prof. Dr. GÜLPERİ DEMİR
SALON 2 / Oturum 95 02.11.2019 11:20 - 12:20 Oturum Başkanı Assoc. Prof. Dr Güliz AYDIN
20191340 MÜKEMMELİYETÇİLİK İLE İLGİLİ ALAN YAZINDA YAPILAN ÇALIŞMALARIN BİBLİOYOMETRİK ANALİZİ Graduate Student CANSEL YÖNET Graduate Student CANSEL YÖNET, Assist. Prof. Dr. İREM ÖZTEKE KOZAN
20191358 FEN BİLİMLERİ ÖĞRETMENLERİNİN MATEMATİKLE İLİŞKİLİ FEN KONULARININ NASIL ÖĞRENİLMESİ GEREKTİĞİ HAKKINDAKİ GÖRÜŞLERİ: IŞIĞIN YAYILMASI ÖRNEĞİ PHD Student SALİH BOZKURT PHD Student SALİH BOZKURT, Assoc. Prof. Dr GÜLİZ AYDIN
20191338 BEDEN İMGESİ İLE İLGİLİ ALAN YAZINDA YAPILAN ÇALIŞMALARIN BİBLİOYOMETRİK ANALİZİ Graduate Student CANSEL YÖNET Graduate Student CANSEL YÖNET, Assist. Prof. Dr. İREM ÖZTEKE KOZAN
20191392 YEDİNCİ SINIF ÖĞRENCİLERİNİN PROBLEME DAYALI OKUL DIŞI STEM ETKİNLİKLERİNE YÖNELİK GÖRÜŞLERİ Assoc. Prof. Dr GÜLİZ AYDIN Assoc. Prof. Dr GÜLİZ AYDIN, Expert BÜŞRA TUĞÇE KAYABAŞ
SALON 2 / Oturum 96 02.11.2019 13:40 - 14:40 Oturum Başkanı Assoc. Prof. Dr Güliz AYDIN
20191395 TÜRKÇE ÖĞRETMENLERİNİN ZÜMRE TOPLANTILARINDAKİ İŞ BİRLİĞİ DÜZEYLERİNE İLİŞKİN GÖRÜŞLERİNİN BELİRLENMESİ Assoc. Prof. Dr MURAT ŞENGÜL Assoc. Prof. Dr MURAT ŞENGÜL
20191393 PROBLEME DAYALI HİPOTEZ ETME DENEYLERİNİN ALTINCI SINIF ÖĞRENCİLERİNİN AKADEMİK BAŞARILARINA VE BİLİMSEL SÜREÇ BECERİLERİNE ETKİSİ Assoc. Prof. Dr GÜLİZ AYDIN Assoc. Prof. Dr GÜLİZ AYDIN, Graduate Student GÜLGÜN BAKIRLI
20191394 TÜRKÇE ÖĞRETMENLERİNİN İŞ BİRLİĞİNE DAYALI YETERLİK ALGILARINA İLİŞKİN GÖRÜŞLERİNİN BELİRLENMESİ Assoc. Prof. Dr MURAT ŞENGÜL Assoc. Prof. Dr MURAT ŞENGÜL
SALON 3 / Oturum 97 02.11.2019 10:10 - 11:10 Oturum Başkanı Assist. Prof. Dr. GÜRAY SONUGÜR
20191307 PID VE BULANIK MANTIK TABANLI KONTROL SİSTEMLERİNİN KARŞILAŞTIRILABİLMELERİ İÇİN DENEY SETİ TASARIMI VE UYGULAMASI Assist. Prof. Dr. GÜRAY SONUGÜR Graduate Student REMZİ EMEK, Assist. Prof. Dr. GÜRAY SONUGÜR
20191083 MODERNLEŞME SÜRECİNDE ALIŞVERİŞ MERKEZLERİ Teacher MEHMET HARMANCI Teacher MEHMET HARMANCI
20191309 İŞİTME VE KONUŞMA ENGELLİLER İÇİN TÜRK İŞARET DİLİNİ SESE ÇEVİREN DUYUSAL ELDİVEN TASARIMI VE UYGULAMASI. Assist. Prof. Dr. GÜRAY SONUGÜR SONUGÜR Assist. Prof. Dr. GÜRAY SONUGÜR SONUGÜR, Graduate Student ABDULLAH ÇAYLI
20191299 TÜRKİYE'DEKİ RUH SAĞLIĞI HİZMETLERİNİN AMARTYA SEN'İN YAPABİLİRLİK YAKLAŞIMI ÇERÇEVESİNDE DEĞERLENDİRİLMESİ Student SULTAN KİREMİTCİ Assist. Prof. Dr. SİNAN AKÇAY, Student SULTAN KİREMİTCİ

CONGRESS DATE

29 Oct - 02 Nov 2019

CONGRESS VENNUE

Lonicera Resort Spa

MAIL ADRESS

info@incescongress.com